Pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną

Jestem obywatelką Polski, natomiast mój mąż jest obywatelem Pakistanu. Kilka miesięcy temu zawarliśmy związek małżeński na terenie Pakistanu, zaś akt małżeństwa wpisaliśmy do polskich ksiąg stanu cywilnego. Właśnie dowiedziałam się, że mój mąż nie otrzymał wizy gdyż realizacji celów i warunków planowanego pobytu nie są wiarygodne. Co w tej sytuacji możemy zrobić?

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi m.in. w sytuacji, gdy nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, jaki cel pobytu wpisał Pani małżonek we wniosku wizowym. Prawidłowy cel pobytu to – realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin.
 
Jak wynika z powyższej informacji Pani mąż wcześniej powinien otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy wydane przez wojewodę właściwego dla planowanego miejsca zamieszkania w Polsce. Zgodnie z art. 158 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Natomiast zgodnie z art. 168 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną na wniosek cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek jego rodziny przybywa lub z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Niestety interpretując Ustawę o cudzoziemcach wprost należy dojść do wniosku, iż wniosku nie może złożyć obywatel polski. W mojej ocenie należy jednak uznać, iż celem ustawodawcy było wprowadzenie wyjątku i umożliwienie również obywatelowi polski złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi (członkowi rodzinny) zamieszkującemu poza granicami kraju. W szczególności, iż z art. 99 Ustawy o cudzoziemcach wynika wprost, iż konieczność osobistego stawiennictwa cudzoziemca nie dotyczy sytuacji w której wniosek jest składany w celu połączenia z rodziną.
 
Koszt poprowadzenia Pani sprawy przez naszą Kancelarię Prawną wynosiłby 4000 zł. 2000 zł płatne przy podpisaniu umowy oraz 2000 zł płatne po uzyskaniu wizy przez Pani męża.

Komentarze do wpisu

  1. Alex Pisze:

    Dzień dobry!Powiedz mi,czy mogę zmienić miejsce pracy,jeśli karta czasowego pobytu zdobyte na inne miejsce pracy.Jeśli tak,to co trzeba zrobić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.