Newsletter
Karta-pobytu.pl to instytucja mająca ponad 10 letnie doświadczenie związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, jak również w rozwiązywaniu problemów Polaków związanych z cudzoziemcami np. rozwody małżeństw mieszanych, zawieranie związków małżeńskich, etc.
 
Dzięki naszym staraniom tysiące Cudzoziemców m.in. z takich krajów jak: Ukraina, Rosja, Białoruś, Chiny, Wietnam, Pakistan, Iran, Indie mogą cieszyc się z posiadania karty pobytu.
 
Co istotne podejmujemy się prowadzenia spraw na terytorium cełej Polski m.in. obsługujemy takie miasta jak: Warszawa, Katowice, Łódź, Poznań, Lublin, Olsztyn, Gdańsk, Wrocław, Opole, Toruń, Białystok i inne.
 
Nasz doświadczony zespół poprowadzi nawet najbardziej skomplikowane sprawy tj. cofnięcie zezwolenia na pobyt, nakazanie opuszczenia kraju, umieszczenie Cudzoziemca w ośrodku zamkniętym, zalegalizowanie pobytu nielegalnego Cudzoziemca, zawarcie związku małżeńskiego.
 
Nie czekas skontaktują się z nami już dzisiaj.
Aktualności
08.08.2014
Centrum Obsługi Cudzoziemców z myślą o swoich Klientach organizuje promocje swoich usług. Jeżeli podpiszesz z nami umowę o prowadzenie sprawy w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy do końca sierpnia 2014 roku za usługę zapłacisz jedyne 1500 zł or...
16.11.2013
Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski. Uporządkowano
23.07.2013
19 lipca br. weszły w życie zmienione dyrektywy i unijne rozporządzenia dotyczące ochrony międzynarodowej. Zmodyfikowane regulacje to kol
Pytania i Porady
Obywatelstwo polskie
Jednym z niezbędnych dokumentów do uzyskania obywatelstwa polskiego jest akt urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego z wpisanym nazwiskiem rodowym matki. Co do zasady w sytuacji, gdy w kraju pochodzenia wydawane są akty urodzenia sytuacja jest ...
Poruszony przez Pana problem reguluje Ustawa z dnia 2 kwietnia Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie za obywatela polskiego uznaje
Pytania i Porady
Ślub z cudzoziemcem
W dniu 12 grudnia 2013r., została ogłoszona nowa ustawa o cudzoziemcach. Ustawa ta, poza małymi wyjątkami weszła w życie 1 maja 2014r. Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian w obowiązującym prawie, zmiany te są zasadniczo korzystniejsze dla cudzoziemców. Cel...
Sprawa nie jest prosta, ale jest do załatwienia mając na uwadze Niestety obawiam się, iż Pana plan zawarcia związku małżeńskieg
Pytania i Porady
Zezwolenie na pracę
Kancelaria Prawna Karta Pobytu dbając o najwyższe standardy obsługi Cudzoziemców w Polsce począwszy od maja bieżącego roku co najmniej raz w miesiącu będzie interweniowała w sprawie nadużyć ze strony organów prowadzących postępowanie oraz niespó...
W niniejszej sprawie w celu jak najszybszego legalnego zatrudni Zgodnie z art. 121 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec przebywa
Pytania i Porady
Pobyt czasowy
Spełniając prośby naszych czytelników dzisiaj omówię zagadnienia związane z możliwością zamieszkania rodziny cudzoziemca w Polsce, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy.   ...
Zgodnie z przepisami Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt Opisana przez Panią sytuacja nie jest prosta i wymaga sporego z
Pytania i Porady
Zezwolenie na pobyt stały
Wraz z wejściem w życie Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku w miejsce dotychczasowego zezwolenia na osiedlenie się wprowadzono zezwolenie na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały wraz z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego WE są instytu...
Zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. pr Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżeństwo zostaje z
pl ru uk
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
W określonych sytuacjach Wojewoda rozpoznający wniosek o udzielenie zezwolenia...
Zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie należą...
Niestety obawiam się, iż nawet złożenie ponownego wniosku o wydanie wizy nie...
W dniu 12 grudnia 2013r., została ogłoszona nowa ustawa o cudzoziemcach. Ustawa...