Newsletter
Karta-pobytu.pl to instytucja mająca ponad 10 letnie doświadczenie związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, jak również w rozwiązywaniu problemów Polaków związanych z cudzoziemcami np. rozwody małżeństw mieszanych, zawieranie związków małżeńskich, etc.
 
Dzięki naszym staraniom tysiące Cudzoziemców m.in. z takich krajów jak: Ukraina, Rosja, Białoruś, Chiny, Wietnam, Pakistan, Iran, Indie mogą cieszyc się z posiadania karty pobytu.
 
Co istotne podejmujemy się prowadzenia spraw na terytorium cełej Polski m.in. obsługujemy takie miasta jak: Warszawa, Katowice, Łódź, Poznań, Lublin, Olsztyn, Gdańsk, Wrocław, Opole, Toruń, Białystok i inne.
 
Nasz doświadczony zespół poprowadzi nawet najbardziej skomplikowane sprawy tj. cofnięcie zezwolenia na pobyt, nakazanie opuszczenia kraju, umieszczenie Cudzoziemca w ośrodku zamkniętym, zalegalizowanie pobytu nielegalnego Cudzoziemca, zawarcie związku małżeńskiego.
 
Nie czekaj skontaktują się z nami już dzisiaj.
Aktualności
17.10.2016
Serwis Karta-Pobytu.pl dla naszego partnera poszukuje osób na stanowisko.   Obecnie poszukujemy do Współpracy:   PRACOWNIK FIZYCZNY  ...
08.08.2014
Centrum Obsługi Cudzoziemców z myślą o swoich Klientach organizuje promocje swoich usług. Jeżeli podpiszesz z nami umowę o prowadz
16.11.2013
Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski. Uporządkowano
Pytania i Porady
Obywatelstwo polskie
Jednym z niezbędnych dokumentów do uzyskania obywatelstwa polskiego jest akt urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego z wpisanym nazwiskiem rodowym matki. Co do zasady w sytuacji, gdy w kraju pochodzenia wydawane są akty urodzenia sytuacja jest ...
Z przesłanego przez Pana zapytania wynika, iż w 1997 roku zawar Poruszony przez Pana problem reguluje Ustawa z dnia 2 kwietnia
Pytania i Porady
Odwołanie od decyzji
W dniu 12 grudnia 2013r., została ogłoszona nowa ustawa o cudzoziemcach. Ustawa ta, poza małymi wyjątkami weszła w życie 1 maja 2014r. Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian w obowiązującym prawie, zmiany te są zasadniczo korzystniejsze dla cudzoziemców. Cel...
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż przesłana decyzja ni Niestety po wejściu w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach Pani s
Pytania i Porady
Pobyt rezydenta UE
W artykule 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., zostało wyrażone prawo do składania skarg na działalność organów administracji publicznej. W myśl przywołanego przepisów każdemu przysługuje prawo do składania petycji, wniosków...
Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt rezydenta Zgodnie z art. 65 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt re
Pytania i Porady
Repatriacja
Uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań ...
W myśl art. 16 ust. 4 Ustawy o repatriacji decyzja o uznaniu za Zgodnie z art. 52 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej osoba, k
Pytania i Porady
Rozwód z cudzoziemcem
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa   Częstym problemem jaki napotykają cudzoziemcy przed zaw...
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżeństwo zostaje z Zgodnie z art. 1145 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenia s
Pytania i Porady
Status uchodźcy
Zaledwie kilka dni temu Gazeta Wyborcza pisała o alarmującej sytuacji na przejściu granicznym w Terespolu. Jak czytamy w artykule Gazety Wyborczej „Jeśli osoba przy funkcjonariuszu oświadczy, że powodem przyjazdu do Polski jest zagrożenie, obawa o życie czy...
Niestety dotychczasowy sposób prowadzenia sprawy budzi m Zgodnie z art. 88 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi wydaje s
Pytania i Porady
Ślub z cudzoziemcem
W cyklu poprawiania odpowiedzi konkurencyjnych portali sugerujących, iż biegle zajmują się problematyką prawną związaną z cudzoziemcami pod „lupę” bierzemy jedną z odpowiedzi opublikowaną w portalu udzielającym porad prawnych on-line. Klient portalu z...
Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokum Sprawa nie jest prosta, ale jest do załatwienia mając na uwadze
Pytania i Porady
Zezwolenie na pracę
Kancelaria Prawna Karta Pobytu dbając o najwyższe standardy obsługi Cudzoziemców w Polsce począwszy od maja bieżącego roku co najmniej raz w miesiącu będzie interweniowała w sprawie nadużyć ze strony organów prowadzących postępowanie oraz niespó...
W niniejszej sprawie w celu jak najszybszego legalnego zatrudni Zgodnie z art. 121 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec przebywa
Pytania i Porady
Pobyt czasowy
Spełniając prośby naszych czytelników dzisiaj omówię zagadnienia związane z możliwością zamieszkania rodziny cudzoziemca w Polsce, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy.   ...
Zgodnie z art. 86 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli Zgodnie z przepisami Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt
Pytania i Porady
Zezwolenie na pobyt stały
Wraz z wejściem w życie Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku w miejsce dotychczasowego zezwolenia na osiedlenie się wprowadzono zezwolenie na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały wraz z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego WE są instytu...
Zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. pr
pl en ru uk
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
W określonych sytuacjach Wojewoda rozpoznający wniosek o udzielenie zezwolenia...
Cudzoziemiec szukający prawnika w celu powierzenia mu swego problemu, co do zasady...
Zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie należą...
Niestety obawiam się, iż nawet złożenie ponownego wniosku o wydanie wizy nie...