Pobyt nielegalny

Anulowanie zakazu ponownego wjazdu do Polski

Pobyt nielegalny

Zakaz ponownego wjazdu stosowany jest na okres od 6 miesięcy do 5 lat. Okres na który zostanie wydany zakaz zależy od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju...

Anulowanie zobowiązania do powrotu

Pobyt nielegalny

Cudzoziemiec jest zobowiązany do powrotu do kraju pochodzenia w przypadku, gdy kończy się termin ważności dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec wjechał do Polski lub jeżeli wydano...

Uzyskanie informacji z SIS

Pobyt nielegalny

System Informacyjny Schengen (SIS) jest urzędową baza danych, w której przechowują się dane o osobach i przedmiotach, które przekraczają granicę strefy Schengen, w celu zapewnienia...

Uzyskanie pobytu humanitarnego

Pobyt nielegalny

Zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych może uzyskać cudzoziemiec, który ma powody do tego, aby nie można go było zobowiązać do powrotu do kraju pochodzenia. Cudzoziemiec, który...

Uzyskanie pobytu tolerowanego

Pobyt nielegalny

Zgoda na pobyt tolerowany może uzyskać cudzoziemiec, gdy nie można go z jakiegoś powodu zobowiązać do powrotu. Cudzoziemiec, który ma zgodę na pobyt tolerowany może wykonywać prace bez...

Pomoc w legalizacja pobytu

Pobyt nielegalny

Pobyt cudzoziemca w Polsce może stać się nielegalnym z różnych powodów. Pobyt nielegalny może powodować wydanie zobowiązania do powrotu cudzoziemca do kraju pochodzenia. W przypadku...

Cofnięcie deportacji

Pobyt nielegalny

Cudzoziemiec może złożyć wniosek o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu do organu, który wydał ten zakaz. Cofnięcie zakazu ponownego wjazdu jest możliwe tylko w przypadku, jeżeli cudzoziemiec...

Masz pytania? Zapytaj prawnika.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności