Inne

Pomoc w zakładaniu spółek

Inne

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce i spełnia określone warunki może założyć spółkę. Co do zasady cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia typu B, aby pełnić funkcje prezesa lub członka...

Uzyskanie zaproszenia gościnnego

Inne

Zaproszenie gościnne jest dokumentem, które umożliwia przebywanie na terenie Polski po spełnieniu określonych wymagań: posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z...

Pomoc w sprawach cywilnych

Inne

Reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego.Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne.

Pomoc w sprawach karnych

Inne

Prawo karne wbrew pozorom często definiuje zagadnienia związane z życiem codziennym. Na łamach serwisu publikujemy porady dotyczące zdjęć z fotoradaru, prowadzeniu pojazdu bez uprawnień i pod...

Pomoc w sprawach podatkowych

Inne

Podatek w Polsce mają obowiązek spłacać nie tylko obywateli Polski, ale i cudzoziemcy. W większości przypadków, żeby spłacić podatek wystarczy mieć numer PESEL. W Polsce aktualnie...

Tłumaczenie dokumentów

Inne

Dokumenty w języku obcym dostarczane do Urzędów w ramach procedur legalizacyjnych muszą być przetłumaczone na język polski. W ramach obsługi klienta, nasza kancelaria oferuje tłumaczenia...

Studia w Polsce

Inne

Pomagamy w znalezieniu odpowiedniej uczelni, złożeniu dokumentów i uzyskaniu wizy. Nasza usługa usprawnia proces studiowania w Polsce, zapewniając studentom bezproblemową...

Pomoc w sprawach rozwodowych

Inne

W związku z dużą ilością cudzoziemców w Polsce wzrosła ilość zawieranych małżeństw jak i rozwodów. Co do zasady sprawy rozwodowe toczą się w Sądzie Okręgowym. Pytanie jest, czy sąd...

Nadawanie numeru Pesel

Inne

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce i spełnia określone warunki może ubiegać się o nadanie numeru Pesel. Posiadanie numeru pesel ułatwia m.in. otworzenie rachunku bankowego, korzystania z...

Obsługa wizowa

Inne

Wiza uprawnia na terytorium RP oraz do ciągłego pobytu w ramach ważności wizy. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania dokumentów do procedury wizowej.

Pomoc w sprawach o alimenty

Inne

Cechą charakterystyczną obowiązku alimentacyjnego jest to, iż obowiązek-roszczenie może powstać tak długo, jak długo będzie istnieć stosunek rodzinno-prawny, którego element stanowi...

Masz pytania? Zapytaj prawnika.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności