Obywatelstwo

Uzyskanie obywatelstwa z mocy prawa

Obywatelstwo

Zgodnie z polskim prawem obywatelstwo może uzyskać małoletnie dziecko, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka jest obywatelem Polski lub jeżeli rodzice dziecka urodzonego w Polsce nie są...

Pomoc w uznanie za obywatela

Obywatelstwo

Uznanie cudzoziemca za obywatela Polski następuje w przypadku, jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o uznanie za obywatela i spełnia chociażby jeden z warunków. Aby zostać uznanym za obywatela...

Przygotowanie skarg do WSA i NSA

Obywatelstwo Pobyt czasowy Pobyt stały Praca

W przypadku, gdy urząd wydał decyzję, z którą cudzoziemiec się nie zgadza, zawsze można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd...

Pomoc przy utracie obywatelstwa

Obywatelstwo

Stracić obywatelstwo polskie można tylko w przypadku zrzeczenia się. Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Po wydaniu...

Pomoc w przywróceniu obywatelstwa

Obywatelstwo

Jeżeli cudzoziemiec miał wcześniej obywatelstwo polskie, ale stracił go przed 1 stycznia 1999 roku, ma on prawo ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa. W tym celu cudzoziemiec musi...

Pomoc w nadanie obywatelstwa

Obywatelstwo

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać obywatelstwo każdemu cudzoziemcowi, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek o nadanie obywatelstwa. Odmowa w nadaniu obywatelstwa nie musi być...

Przygotowanie odwołania do decyzji

Obywatelstwo Pobyt czasowy Pobyt stały Praca

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję wojewody i nie jest z niej zadowolony, może złożyć pisemne odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania...

Masz pytania? Zapytaj prawnika.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności