Pobyt czasowy

Pomoc przy zmianie pracodawcy

Pobyt czasowy

Po nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zgodnie z art.120, cudzoziemiec może ubiegać się o zmianę decyzji w zakresie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Przygotowanie skarg do WSA i NSA

Pobyt czasowy Obywatelstwo Praca Pobyt stały

W przypadku, gdy urząd wydał decyzję, z którą cudzoziemiec się nie zgadza, zawsze można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd...

Przygotowanie odwołania do decyzji

Pobyt czasowy Obywatelstwo Praca Pobyt stały

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję wojewody i nie jest z niej zadowolony, może złożyć pisemne odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania...

Masz pytania? Zapytaj prawnika.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności