Pobyt stały

Pomoc przy wymianie karty pobytu

Pobyt stały

Kartę pobytu wymienia się w przypadku: zmiany danych umieszczonych na dotychczasowej karcie pobytu, zmiany wizerunku, utraty lub uszkodzenia karty. W przypadku otrzymania zezwolenia na pobyt...

Poprowadzenie procedury po wygaśnięciu zezwolenia

Pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały udziela się na czas nieokreślony, jednak co 10 lat należy wymieniać kartę pobytu na nową. Wniosek o przedłużenie karty stałego pobytu składa się nie później...

Przygotowanie skarg do WSA i NSA

Obywatelstwo Pobyt czasowy Pobyt stały Praca

W przypadku, gdy urząd wydał decyzję, z którą cudzoziemiec się nie zgadza, zawsze można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd...

Uzyskanie karty Rezydenta UE

Pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem uprawniającym do pobytu stałego w Polsce. Takie zezwolenia jest wydawane na czas nieokreślony. Posiadając zezwolenie na pobyt...

Przygotowanie odwołania do decyzji

Obywatelstwo Pobyt czasowy Pobyt stały Praca

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję wojewody i nie jest z niej zadowolony, może złożyć pisemne odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania...

Poprowadzenie procedury przy cofnięciu zezwolenia

Pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały cofa się, m.in. w przypadku, gdy cudzoziemiec podczas składania wniosku złożył nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, gdy tego wymaga interes...

Uzyskanie pobytu stałego na podstawie Karty Polaka

Pobyt stały

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Jednak, żeby móc przekraczać granice Polski, cudzoziemiec musi mieć wizę, wydaną na podstawie...

Masz pytania? Zapytaj prawnika.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności