Praca

Uzyskanie zezwolenia na pracę

Praca

Cudzoziemiec, obywatel kraju spoza Unii Europejskiej, ma prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy. Dodatkowo cudzoziemiec obowiązkowo musi posiadać zezwolenie na...

Uzyskanie zezwolenie na pracę sezonową

Praca

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Takie zezwolenie daje prawo cudzoziemcowi pracować w terminie nie dłuższym niż...

Przygotowanie skarg do WSA i NSA

Pobyt czasowy Obywatelstwo Praca Pobyt stały

W przypadku, gdy urząd wydał decyzję, z którą cudzoziemiec się nie zgadza, zawsze można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd...

Pomoc prawna przy oddelegowaniu pracownika

Praca

Pracodawcy spoza Unii Europejskiej krajów trzecich mogą delegować swoich pracowników do czasowego wykonywania pracy w Polsce. Należy przy tym przestrzegać przepisów dotyczących między innymi...

Przygotowanie odwołania do decyzji

Pobyt czasowy Obywatelstwo Praca Pobyt stały

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję wojewody i nie jest z niej zadowolony, może złożyć pisemne odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania...

Masz pytania? Zapytaj prawnika.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności