InneŚlub z cudzoziemcem

Zwolnienie od obowiązku złożenia dokumentu

Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa   Częstym problemem jaki napotykają cudzoziemcy przed zawarciem związku małżeńskiego w Polsce, jest brak możliwości przedstawienia wszystkich dokumentów wymaganych przez ustawę – w szczególności brak możliwości przedstawienia dokumentu, stwierdzającego, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.   Zgodnie z Ustawą […]

Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 
Częstym problemem jaki napotykają cudzoziemcy przed zawarciem związku małżeńskiego w Polsce, jest brak możliwości przedstawienia wszystkich dokumentów wymaganych przez ustawę – w szczególności brak możliwości przedstawienia dokumentu, stwierdzającego, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 
Zgodnie z Ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego art. 56 cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
 
Poniżej przedstawię w jaki sposób należy napisać wniosek aby szybko i skutecznie uzyskać niezbędny dokument, przygotowanie stosownego wniosku można zlecić również nasze firmie – koszt przygotowania wniosku wynosi 300 zł.
 
Wniosek podobnie jak pozew zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego powinien zawierać:
 • Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę strony, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • Oznaczenie rodzaju pisma
 • Osnowę wniosku lub oświadczenie oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • Podpis strony albo jej pełnomocnika;
 • Wymienienie załączników;
 • Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
 • Dokładnie określone żądanie;
 • Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, powołanie na tą okoliczność dowodów, a w miarę potrzeby uzasadnienie właściwości sądu
 
Nadto zgodnie z dyspozycją art. 561 Kodeksu Postępowania Cywilnego w charakterze Uczestnika postępowania należy wymienić osobę z którą zamierza się zawrzeć związek małżeński.
 
W przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce w wniosku należy również wskazać adres dla doręczeń na terytorium polski.
 
Przedmiotowy wniosek zgodnie z dyspozycją art. 16 Kodeksu Postępowania Cywilnego wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.
 
Opłata od wniosku wynosi 100 zł – art. 37 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę należy wnieść w znaczkach sądowych lub na rachunek sądu.

Komentarze do wpisu

 1. Jana Pisze:

  Jak długo musimy czekać aby Sąd rozpatrzył spraw?

 2. Adam Pisze:

  Jak długo musimy czekać aby Sąd rozpatrzył sprawę. Czy w piśmie musimy dostarczyć AKT Stanu cywilnego mój i przyszłej żony przetłumaczony na j. Polski? Czy powód iż nie jestem Muzułmaninem i ojciec narzeczonej nie może wstawić się w ambasadzie aby udzieli zgody na ślub jest wystarczający aby Sąd zwolnił nas z zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego?

 3. agata Pisze:

  dzięki Arek! My to mamy przed sobą, bardzo się stresujemy...

 4. Yana Pisze:

  Z moją narzeczoną czekamy na orzeczenie sądu o zwolnienie jej z przedstawienia zaświadczenia o możliwości zawarcia ślubu.kończy się jej wiza turystyczną czy że względu na to że czeka na orzeczenie sądu czy może zostać w Polsce do czsu wydania rzeczenia przez sąd?

 5. Alan Pisze:

  Im in Poland wanting to marry my gal here. There is so much red tape to get married in Poland. I had everything translated to polish. Now there asking for something saying certification that I can get married even tho I have my divorce decree stating I am divorced what gives when even my passport States I am divorced.

 6. arek Pisze:

  Witam, pytania jakie dziś padły, to: - czy nie jesteśmy spowinowaceni; - czy nie byliśmy wcześniej karani; - czy nie jesteśmy rodzeństwem; - czy mieliśmy wcześniej jakiś ślub; - czy jesteśmy ze sobą przysposobieni; - czy nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni; - czy nie ma przeciwwskazań prawnych; rozprawa 15 minut. uprawomocnienie wyroku po 21 dniach.

 7. Magdalena Pisze:

  Dzień dobry, razem z narzeczonym zamierzamy wziąć ślub cywilny w Polsce. On pochodzi z Jordanii i obecnie przebywa na Ukrainie. Do zawarcia związku małżeńskiego potrzebne jest wydawane przez sąd rejonowy zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeńskiego przez obcokrajowca. W sądzie poinformowano mnie, że wniosek podpisany przez niego mogę złożyć sama ale na takie zaświadczenie czeka się minimum 2 miesiące, a w sądzie właściwym dla mojego miejsca zamieszkania może być to nawet 3-4 miesiące. Dodatkowo miesiąc trzeba czekać w USC. My tak długiego czasu niestety nie mamy ponieważ jemu kończą się dokumenty za ok 4-5 miesiecy. Czy istnieje jakiś sposób aby ten proces usprawnić i przyśpieszyć? Wiem, że dużo szybciej taki ślub można uzyskać na Ukrainie ale mi zależy na ślubie w Polsce.

 8. Bartłomiej Pisze:

  Jakie załączniki powinny znaleźć się w tym w tym wniosku? Zostałem poinformowany iż wniosek nalezy złożyć w biurze podań w dwóch egzemplarzach (czy wobec tego wszystkie załączniki wraz z ich tłumaczeniami muszą być złożone podwojnie- wystarczą ich kserokopie?) pozdrawiam, Bartek

 9. Dominika Pisze:

  Chce zawrzec zwiazek malzenski w polsce i mam problem gdyz moj narzeczony pochodzi ze slowacji i tamte urzedy nie wystawiaja zadnych wnioskow ani pozwolen na zawarcie zwiazku malzenskiego.Mieszkamy w hiszpani wiec tez nie mamy mozliwosci zalatwiac spraw sadowych w polsce.Czy jest jakas mozliwosc rozwiazania naszego problemu np przez ambasade slowacka w hiszpani.prosze o rade

 10. Michał Pisze:

  Jaki jest koszt takiej sprawy sądowej ?

 11. Magda Pisze:

  Czy bezpaństwowiec chcący zawrzeć ślub cywilny z Polką, także musi wystąpić z wnioskiem do sądu?

 12. Beata Pisze:

  Witam. Jeżeli narzeczony nie mówi po polsku to czy wniosek taki ma być złożony w j. polskim? Czy też w jego ojczystym wraz z tłumaczeniem?

 13. Monika Pisze:

  Witam, mógłby mi Pan powiedzieć jakiego rodzaju pytania są zadawane podczas procesu o zwolnienie z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o stanie cywilnym?

 14. Marcin Pisze:

  Gdy Sąd wyda już zgodę ile czasu potrzeba na uprawomocnienie decyzji zanim można przedstawić dokument w USC jako ważny ? I drugie pytanie ile czasu trwa wydawanie takiego dokumentu po decyzji sądu ?

 15. Ania Pisze:

  Witam. Jeżeli narzeczony nie mówi po polsku to czy wniosek taki ma być złożony w j. polskim? I czy jak wezwą go do sądu czy załatwią mu tłumacza?

 16. Dariusz Kostyra Pisze:

  Sądem właściwym w takim przypadku jest Sąd Rejonowy dla Warszawy w Warszawie ul. Marszałkowska 82 Warszawa.

 17. Jolanta Pisze:

  "Napisane jest "Przedmiotowy wniosek zgodnie z dyspozycją art. 16 Kodeksu Postępowania Cywilnego wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy" a co w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada w Polsce żadnego miejsca zamieszkania ? "

 18. Agnieszka Pisze:

  Napisane jest "Przedmiotowy wniosek zgodnie z dyspozycją art. 16 Kodeksu Postępowania Cywilnego wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy" a co w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada w Polsce żadnego miejsca zamieszkania ? Gdzie w tym wypadku kierować wniosek ? Sąd rejonowy w moim mieście stwierdził, że wniosku cudzoziemiec złożyć nie może.

 19. Dariusz Kostyra Pisze:

  Postanowienie sądu jest ważne bezterminowo, chyba, że co innego wynikałoby z jego treści.

 20. Ola Pisze:

  Jeśli sąd wyda pozytywną decyzją - jak długo jest ona ważna?

 21. Agnieszka Pisze:

  Jakie załączniki trzeba dodać do wniosku o zezwolenie na ślub cudzoziemca ?

 22. Dariusz Kostyra Pisze:

  Nie ma w tym zakresie zasady. Czas rozpatrywania wniosku zależy od ilości prowadzonych spraw w danym sądzie. Zazwyczaj postępowanie trwa maksymalnie 6 miesięcy.

 23. Jana Pisze:

  Jak długo trwa cały proces? Jak długo sąd do podjęcia decyzji?

 24. Dariusz Kostyra Pisze:

  Wniosek można zamówić za pośrednictwem formularza dostępnego po kliknięciu - Zamów pismo. Koszt przygotowania wniosku o zwolnienie od obowiązku złożenia dokumentu wynosi ok. 300 zł.

 25. Oksana Pisze:

  Gdzie można znaleźć formularz takiego wniosku ?

 26. Dariusz Kostyra Pisze:

  Opłatę sądową wnosi się na rachunek sądu lub w znakach sądowych.

 27. Karolina Pisze:

  W jaki sposób wnosi się opłatę sądową od wniosku ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.