Inne

Zobowiązanie do powrotu

Mój szwagier w trakcie upuszczania terytorium polski otrzymał decyzję wydaną przez Komendanta Placówki Straży Granicznej zobowiązującą go do powrotu oraz zakazującą wjazdu na terytorium polski na okres 6 miesięcy. Proszę o analizę decyzji i poradę czy można coś w niniejszej sprawie zrobić?

Zgodnie z art. 302 Ustawy o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane.
 
Z przesłanej decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej wynika, iż cudzoziemiec przebywał na terytorium polski nielegalnie i to wskazany okres pobytu przekroczył w sposób znaczny – przebywał dni 47 zamiast 25 dni wskazanych w wizie.
 
W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen oraz określa się okres tego zakazu, który wynosi od 6 miesięcy do lat 3.
 
Organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz ponownego wjazdu, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że:
 1. wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub
 2. jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności, zwłaszcza ze względów humanitarnych;
 
Zakazu, o którym mowa ponownego wjazdu, nie cofa się, gdy:
 1. wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej lub
 2. cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść.
 
Jak słusznie jednak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie II SA/Bd 600/2008 przebywanie po upływie ważności wizy nie zawsze musi przesądzać o stworzeniu przez cudzoziemca w przyszłości zagrożenia dla porządku prawnego, czy też porządku publicznego.
 
Przepisy Ustawy o cudzoziemcach nie wiążą w żaden sposób powstania przesłanek do zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia Polski z winą osoby, której decyzja ma dotyczyć. Bez znaczenia w tej sytuacji dla rozstrzygnięcia pozostaje z jakich powodów strona przekroczyła dopuszczalny termin pobytu, a nawet czas, o który został on przekroczony.
 
[wazne]Podkreślić należy, iż decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nosi cechy decyzji związanej. Organ administracji nie ma swobody w zakresie wyboru treści rozstrzygnięcia. Ustaliwszy stan faktyczny wypełniający dyspozycję art. 302 Ustawy o cudzoziemcach, organ zobowiązany jest orzec o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. [/wazne]
 
Reasumując okres 6 miesięcy zakazu wjazdu jest okresem minimalnym a w świetle zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału decyzja Komendanta Straży Granicznej jest uzasadniona i niestety ewentualne odwołanie nie przyniosłoby żadnego efektu.
 
Ewentualnie można się starać o cofnięcie zakazu, jednakże konieczne byłoby wykazania przesłanek tj. uzasadnionych okoliczności takiego wjazdu. 

Komentarze do wpisu

 1. Anna Pisze:

  We wszystkich artykułach o tej tematyce brakuje wzmianki, że anulowanie zakazu wjazdu może nastąpić, ale po upływie połowy okresu na jaki zakaz został ustanowiony. A tym samym przy zakazie na 6 mcy- wniosek możemy złożyć za pośrednictwem pełnomocnika najwcześniej po upływie 2 miesięcy i np. 14 dni.

 2. Julia Pisze:

  Dzień dobry.Dostałam zakaz wjazdu na terytorium Polski na pół roku,ze względu na to ze składałam papiery w Urzędzie na kartę czasowego pobytu,ale nie wzeli u mnie dokumentów i przekroczyłam pobyt na 9 dni.Chciałam odwołać zakaz wjazdu i nie wiem dokładnie w jaki sposób to zrobić i gdzie mogę pobrać wniosek.I czy dało by rady coś takiego załatwić?Bardzo zależy mi na szybszym powrocie,bo jak mam tam chłopaka i zastawiłam u niego połowę swoich rzeczy.Z powazaniem.Julia

 3. Abraham Pisze:

  Hello i am living in warsaw almost 4 years, i got one karta pobytu, but it is over last year on march can you help me for this? thanks

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.