Inne

Wiza dla męża obywatelki Polski

Mój mąż narodowości egipskiej będzie składał wniosek o przyznanie wizy Schengen. Jaki cel pobytu mój mąż powinien wpisać we wniosku? Na zaproszeniu, jako cel podróży jest przyjazd do żony. Jakie dokumenty, jako mąż Polki powinien przedłożyć w ambasadzie wnioskując o wizę? Czy należy przy składaniu wniosku o wizę złożyć jednocześnie wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jako wiarygodny dowód jego głównego celu przyjazdu do Polski?

Niestety w mojej ocenie Pani mąż otrzyma decyzję negatywną w sprawie uzyskania wizy. Ustawa o cudzoziemcach wskazuje cele, w jakich wiza jest wydawana cudzoziemcowi. W żadnym wypadku wiza nie powinna być wydana cudzoziemcowi w celu stałego zamieszkania w Polsce. Taka interpretacja ustawy wynika chociażby z faktu, iż z ustawy usunięto, jako cel wydania wizy „wjazd i pobyt w celu połączenia z rodziną”. Ustawodawca przesądził, iż cel ten powinien być realizowany poprzez uzyskanie zezwolenia na czas oznaczony, a więc niezbędna jest odpowiednia wiza wjazdowa po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewody.
 
Nadto zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsul odmawia wydania wizy, jeżeli nie uzasadnił on celu lub warunków planowanego pobytu. W wniosku wizowym można próbować wskazać, iż celem wjazdu jest dopiero organizacja przyszłej przeprowadzki męża – jednak specjalnie w tym zakresie nie liczyłbym na pozytywną decyzję Konsula.
 
Innym rozwiązaniem byłoby od razu przystąpienie do procedury uzyskania zezwolenia na zamieszkanie. Niestety powinna się Pani liczyć z tym, iż taka procedura trwa około 6 miesięcy, nie jest procedurą łatwą.
 
W trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie Wojewoda właściwy dla planowanego miejsca pobytu męża będzie m.in. badał czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Za okoliczności, które wskazują, iż związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów prawa uznaje się w szczególności takie okoliczności jak:
 1. Przyjęcie korzyści majątkowej przez małżonka
 2. Niewypełnianie prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa
 3. Niezamieszkiwanie przez małżonków wspólnie
 4. Małżonkowie nie spotkali się nigdy przez zawarciem małżeństwa
 5. Małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga
 6. Małżonkowie nie są zgodni, co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności;
 7. Małżonkowie w przeszłości zawierali już małżeństwa dla pozoru
 
Przywołany wyżej przepis wymienia takie okoliczności, których stwierdzenie pociąga za sobą konieczność odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Ma więc niewątpliwie charakter wiążący dla organu podejmującego rozstrzygnięcie, co oznacza, iż wykluczone jest tu podejmowanie decyzji na zasadzie tzw. uznania administracyjnego. Jeżeli więc organ ustali taki stan faktyczny, który podpada pod treść przepisu, o którym mowa to konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 

Komentarze do wpisu

 1. Barbara Pisze:

  Dzien dobry: Nazywam sie Barbara jestem pochodzenia polskiego wyszlam za maż za cudzoziemca pochodzenia Dominikanin moj maż otrzymal tak zwanom wize 3-miesiecznom co mamy zrobic aby zostal w europue na pobyt staly

 2. katarzyna Pisze:

  witam serdecznie.Chciala bym sie dowiedziec gdzie mam sie wstawic zebym mogla mezowi zalatwic wize do polski lub pobyt staly gdyz jestesmy maluzenstwem juz 8 lat i maz pochodzi z gambi .dziekuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.