InneStatus uchodźcy

Straż Graniczna w Terespolu – nowe uprawnienia?

Zaledwie kilka dni temu Gazeta Wyborcza pisała o alarmującej sytuacji na przejściu granicznym w Terespolu. Jak czytamy w artykule Gazety Wyborczej „Jeśli osoba przy funkcjonariuszu oświadczy, że powodem przyjazdu do Polski jest zagrożenie, obawa o życie czy zdrowie, prześladowanie z różnych powodów, to funkcjonariusz przyjmuje taki wniosek – zapewnia A. Marek”.   Podobną sielankową wizję […]

Zaledwie kilka dni temu Gazeta Wyborcza pisała o alarmującej sytuacji na przejściu granicznym w Terespolu. Jak czytamy w artykule Gazety Wyborczej „Jeśli osoba przy funkcjonariuszu oświadczy, że powodem przyjazdu do Polski jest zagrożenie, obawa o życie czy zdrowie, prześladowanie z różnych powodów, to funkcjonariusz przyjmuje taki wniosek – zapewnia A. Marek”.
 
Podobną sielankową wizję rzeczywistości buduje Szef Urzędu Do Spraw Cudzoziemców „Polska ma przygotowane różne warianty planów kryzysowych na wypadek ewentualnego nagłego wzrostu liczby uchodźców – zapewnia szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala. Od stycznia o ochronę międzynarodową wystąpiło 6,8 tys. osób, status uchodźcy otrzymało 249”.
 
W dniach 17-18 października 2015 roku gościłem w mieście Terespol i widziałem na własne oczy skalę problemu, jak również „wariant planu kryzysowego”. Wariant bardzo prosty – aby nie mieć problemu z osobami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy należy pozbawić ich wszelkich prawa, potraktować gorzej niż zwierzęta i odesłać z powrotem a w oficjalnych dokumentach zataić, iż chciały złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy.
 
Tylko w dniu 18 października 2015 roku porannym pociągiem z Brześcia do Terespola przyjechało ok. 131 obywateli Rosji, głównie Czeczenów w celu starania się o nadanie statusu uchodźcy w śród tych osób byli również moi Mocodawcy, którzy bezskutecznie starają się złożyć wniosek o nadania statusu uchodźcy od początku października. Bez środków do życia tułają się codziennie od Brześcia do Terespola i z powrotem w nadziei na przyjęcie ich wniosku. 
 
Jak się okazało złożenie wniosku jest nie możliwe. Jako pełnomocnik nie zostałem nawet dopuszczony do swych Klientów a z ich relacji wynika, że Straż Graniczna wprost im uświadomiła, że „żaden prawnik im nie pomorze a ich wniosek nie zostanie przyjęty” (swoją drogą wniosek złożyli drogą mailową i jedynie powinni uzupełnić braki formalne przedmiotowego wniosku). Funkcjonariusz Straży Granicznej w Terespolu wprost powiedział mi, że „mają swoje procedury” i wniosków nie przyjmują.
 
Jako prawnik nigdy nie uważałem, iż przepisy prawa w Polsce są w pełni przestrzegane. Działania Straży Granicznej w Terespolu to nie jedynie łamanie przepisów wynikających z ustaw ale przede wszystkim takie działania Straży Granicznej godzą w umowy międzynarodowe i podstawowe prawa człowieka. Straż Graniczna nie jest organem uprawnionym do rozpoznawania zasadności składanych wniosków jej zadaniem jest jedynie przyjęcie wniosku i przekazanie go do Urzędu Do Spraw Cudzoziemców. 
 
[wazne]Warto w tym miejscu przytoczyć brzmienie art. 231 Kodeksu karnego „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”[/wazne]
 
Na marginesie sprawy należy wskazać, iż postępowanie Straży Granicznej w Terespolu w konsekwencji bardzo często prowadzi do umieszczenia Cudzoziemca w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców. W jednym z postanowień Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskiej czytamy „W wyniku sprawdzenia w dostępnych bazach danych, ustalono iż Cudzoziemiec trzynaście razy stawiał się na granicy nie deklarując chęci ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Polski. W związku z powyższym, iż nie spełniał warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP, otrzymywał decyzję o odmowie wjazdu. Wskazane powyżej kilkunastokrotne próby wjazdu na terytorium RP wskazują, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż w/w nie przybył do Polski w celu poszukiwania ochrony przez prześladowaniem, bądź wyrządzeniem poważnej krzywdy, lecz w innych celach”. 
 
Zachęcam wszystkich czytelników do udostępniania niniejszego artykułu w celu nagłośnienia wyjątkowo ciężkiej sytuacji uchodźców na przejściu granicznym w Terespolu. Zapraszam jednocześnie do komentowania artykułu i opisania swoich historii.

Komentarze do wpisu

  1. Надя Pisze:

    Я - громадянка України, а мій чоловік громадянин Іспанії. В Іспанії я маю карту пмж дозвіл на проживання в шлюбі вже 1 рік,що належатиме з майна жінці після розірвання шлюбу і які ваші поради дякую

  2. Наталья Pisze:

    Здравствуйте! Мой молодой человек в Польше по карте часового побыту , я на основании рабочей визы. Планируем расписаться на территории своей страны, и по приезду в Польшу хочу податься на карту побыту по воссоединению семьи.Есть ли какие либо временные ограничения,дабы брак признали действительным в Польше?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.