InneŚlub z cudzoziemcem

Sprowadzenie narzeczonej, żony do Polski

Chciałbym sprowadzić swoją narzeczoną – obywatelką Tajlandii do Polski. W celu ułatwienia uzyskania wizy do Polski zamierzamy się pobrać za kilka miesięcy w Tajlandii. Czy podczas rejestracji oficjalnego zaproszenia dla mojej przyszłej żony (podczas składania zaproszenia będzie formalnie już moją żoną), mogę wykazać moje zarobki za ubiegły rok podatkowy z Anglii ? Czy aby wystąpić o oficjalne zaproszenie dla mojej niedoszłej żony, muszę być zameldowany od kilku lat w Polsce i posiadać Polskie dochody, czy mogę być zameldowany mniej niż rok ? Czy z racji faktu, że o wizę będzie występować żona obywatela Polski, w razie odmowy będziemy mieć większe możliwości odwołania się od decyzji Konsula ?

Niestety obawiam się, iż sposób w jaki chce Pan sprowadzić narzeczoną do Polski zakończy się odmową wydania wizy przez Konsula. Wiza jest zezwoleniem wydawanym cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ państwa obszaru Schengen, uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych. Jeżeli cudzoziemiec chce zamieszkać na stałe w Polsce powinien występować z wnioskiem o zezwolenie na zamieszkanie a nie o wydanie wizy – niektóre konsulaty co prawda wydają wizę po zawarciu związku małżeńskiego ale cześć Konsulów słusznie odmawia w takich sytuacjach wydawania wizy.
 
W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie formalności w Polsce związanych z zawarciem związku małżeńskiego np. wystąpienie do sądu o zwolnienie Pana narzeczonej z obowiązku dostarczenia zaświadczenie o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego o poczekanie na wyznaczenie rozprawy. Po wyznaczeniu terminu rozprawy należy wystąpić o wizę krajową na okres 3 miesięcy podając, jako powód: organizację ślubu. W ten sposób Pana narzeczona powinna otrzymać wizę do Polski a po przyjeździe będzie mogła ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jako Pana żona.
 
W celu uzyskania zaproszenie musi Pana okazać dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym ma zamieszkać cudzoziemiec w trakcie pobytu w Polsce oraz potwierdzenie, iż posiada Pan środki na utrzymanie cudzoziemca np. wyciąg z rachunku bankowego, iż posiada Pan oszczędności lub bieżące zaświadczenie o wykonywanej pracy. Takim dokumentem w mojej ocenie nie będą zarobki z Anglii skoro już Pan tej pracy nie wykonuje i mieszka w Polsce. Nie ma natomiast znaczenia to od jakiego czasu Pan obecnie zamieszkuje w Polsce. Proszę jednak pamiętać, iż zaproszenie jedynie zwalnia cudzoziemca z posiadania odpowiednim środków finansowych i nie daje żadnych dodatkowych uprawnień w zakresie uzyskania wizy.
 
Od decyzji Konsula w zakresie wydania wizy nie przysługuje odwołania a jedynie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Natomiast w sytuacji gdy osoba składa wniosek o zezwolenie na zamieszkanie wtedy od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do Szefa ds. cudzoziemców a następnie do Wojewódzkie Sądu Administracyjnego.

Komentarze do wpisu

  1. Bartek Pisze:

    Dzień dobry, Czy mógłby Pan napisać nieco więcej na temat pozyskiwania zezwolenia na zamieszkanie? W jaki sposób ubiegać się o nie? Czy ma to zastosowanie także w przypadku narzeczeństwa czy też wyłącznie po ślubie? Z góry dziękuję za pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.