InneŚlub z cudzoziemcem

Ślub z Białorusinką

Moja narzeczona jest obywatelką Białorusi. Obecnie kończy studia w Polsce w związku, z czym w wakacje powinna wrócić na Białoruś. Czy aby mogła pozostać w Polsce koniecznie od razu musimy decydować się na ślub czy też jest inna możliwość ?

W celu legalizacji pobytu narzeczonej z Białorusi w Polsce nie jest konieczne zawieranie związku małżeńskiego. Życie w tzw. konkubinacie może być jedną z przyczyn uzyskania przez obywatelką Białorusi zezwolenia na zamieszkanie w Polsce.
 
Zgodnie z przepisami Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który wykaże, że zachodzą okoliczności inne niż określone w ustawie.
 
Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny artykuł 57 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach należy do kategorii przepisów dla organu wiążących, a to oznacza, że jeżeli ustalony stan faktyczny sprawy odpowiada treści przepisu – skutek jest określony w przepisie, a organ nie ma wyboru co do treści rozstrzygnięcia. Tym większe znaczenie ma więc prawidłowe ustalenie stanu faktycznego oraz poprawne odczytanie treści przepisu, gdyż właściwa jego interpretacja jest punktem odniesienia i podstawowym warunkiem rozstrzygnięcia. Redakcja art. 57 ust. 1 pkt 1 Ustawy o cudzoziemcach, która odsyła do wymogów o których mowa w art. 53-53b ustawy, wskazuje, że chodzi o całość przepisów art. 53 – 53b ustawy. W tej sytuacji organ nie może ograniczyć się jedynie do wybiórczej analizy sytuacji skarżącego, lecz powinien zbadać ją w kontekście wszystkich wymogów, w tym z art. 53a ust. 1 pkt 4 ustawy, i dokonać oceny czy w przypadku cudzoziemca istnieją inne okoliczności niż przewidziane w art. 53 ust. 1 oraz 53a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o cudzoziemcach, uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 
 
Aby jednak obywatelka Białorusi otrzymała zezwolenie na zamieszkanie w Polsce ze względu na narzeczeństwo konieczne spełnienie jest dodatkowych wymagań w postaci posiadania tytułu prawnego do mieszkania, posiadania stałego i regularnego źródła dochodu oraz posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.
 
[wazne]Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego za granicą – wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.[/wazne]
 
Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony właściwy wojewoda jest obowiązany zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą lub do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komentarze do wpisu

  1. Antonina Pisze:

    Dzień dobry, bardzo proszę o radę. Odmówili mi w karcie rezydenta w Polsce, że względu na to że 3 lata temu dostałam zakaz wjazdu do Polski i przebywałam nielegalnie na terytorium Polski 3 dni (tak się stało przez nieodpowiednie odczytanie danych na mojej wizie. Przed tą wizą miałam 5 kart pobytu i ze względu na sesje w tym czasie nie zwróciłam uwagi że wiza jest wydana na określaną liczbę dni a nie przysługuje od daty nadania wizy do jej końca). W urzędzie mi powiedzieli, że te 3 dni nielegalnego pobytu anulowali moje przed tym 7 lat pobytu w Polsce. Obecnie jestem już 10 lat w Polsce, z tym że 8 lat studiowałam i miałam kartę na studia, więc czas liczył się na pół. Naprawdę nie specjalnie byłam trzy dni nielegalnie w Polsce i odwołali mi zakaz wjazdu bardzo szybko, tylko te 3 dni zostały wprowadzone do systemu. Czy jest możliwość mimo tych 3 nielegalnych dni pobytu w moim przypadku otrzymać kartę rezydenta teraz? Obecnie pracuję i mam umowę na czas nieokreślony w Polsce. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, Antonina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.