Pobyt nielegalnyPobyt humanitarny

Pobyt humanitarny

Istnieją sytuacje, gdy cudzoziemcowi przebywającemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej może zostać przyznana zgoda na pobyt ze względów humanitarnych. W poniższym artykule mówimy, czym jest ta forma ochrony prawnej oraz jakie przesłanki muszą być spełnione, by została ona przyznana. Pobyt humanitarny – czyli co? Jest to forma ochrony prawnej nadawana cudzoziemcom, którzy z obawy na zagrożenie […]

Istnieją sytuacje, gdy cudzoziemcowi przebywającemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej może zostać przyznana zgoda na pobyt ze względów humanitarnych. W poniższym artykule mówimy, czym jest ta forma ochrony prawnej oraz jakie przesłanki muszą być spełnione, by została ona przyznana.

Pobyt humanitarny – czyli co?

Jest to forma ochrony prawnej nadawana cudzoziemcom, którzy z obawy na zagrożenie życia bądź wolności nie mogą powrócić do ojczyzny. Zabezpiecza ona ich przed przymusową deportacją do kraju pochodzenia. Przyznaje się ją osobom, którym nie nadano z jakiś względów statusu uchodźcy.

Podstawa prawna

Przepisy określające wymagane warunki do tego, by obcokrajowiec mógł otrzymać zgodę na pobyt humanitarny, zapisane są w rozdziale trzecim Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Zgodnie z nim taką formę ochrony prawnej przyznaje się osobom, które:

– mają podstawy sądzić, że ich życie, wolność lub bezpieczeństwo byłyby po powrocie do ojczyzny zagrożone;

– mogłyby zostać poddane torturom, poniżającemu traktowaniu bądź bezprawnemu ukaraniu albo zmuszone do pracy;

– nie mogą liczyć na rzetelny proces sądowy.

Osobą właściwą do rozstrzygania sprawy jest komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant danej placówki Straży Granicznej. Po udzieleniu zgody obcokrajowcowi wydawana jest karta pobytu ważna przez okres 2 lat.

Kiedy odmawia się zgody?

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych nie zostanie przyznana, jeśli właściwe organy, w tym przypadku Straż Granicza, ma powody podejrzewać, że cudzoziemiec popełnił bądź podżegał do popełnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przestępstwa, jest winny zbrodni wojennej, przeciwko pokojowi lub przeciw ludzkości albo stanowi zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Cofnięcie zgody

Istnieją przypadki, gdy zgoda na pobyt ze względów humanitarnych może zostać cofnięta. Dzieje się tak m.in. w sytuacji, gdy okoliczności, na podstawie których została ona udzielona, zaniknęły, okazało się, że cudzoziemiec zataił lub złożył fałszywe informacje lub dokumenty, a także w przypadku, gdy obcokrajowiec opuścił terytorium Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.