Pobyt nielegalnySISZakaz ponownego wjazduZobowiązanie do powrotu

Odbycie kary pozbawienia wolności

Jestem obywatelem Ukrainy. W roku 2019 zostałem skazany na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. W chwili obecnej dowiedziałem się, że w Polsce obowiązuje mój wpis do rejestru osób niepożądanych z okresem obowiązywania do dnia 11 października 2020 roku. W Polsce mam dziecko oraz narzeczoną. Czy istnieje możliwość usunięcia moich danych z rejestru osób niepożądanych ?

Zgodnie z art. 435 ust. 1 pkt. 2 lit. c w związku z art. 438 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach w wykazie umieszcza się i przechowuje dane cudzoziemca, który został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen – za przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku, na okres 3 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności.
 
Jedynym wyjściem z sytuacji byłoby zawarcie związku małżeńskiego z Pana narzeczoną albowiem dane Cudzoziemców umieszczone w wykazie usuwa się jeżeli Cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego. Należy jednak nadmienić, iż Szef Urzędu Do Spraw Cudzoziemców może nie usunąć danych m.in. w sytuacji jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub interes Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.