Ślub z cudzoziemcemInne

Kontrakt małżeński

Przebywając w Egipcie zawarłam kontrakt małżeński z obywatelem Egiptu. Kontrakt podpisałam u prawnika w obecności dwóch świadków. Prawnik jedynie poprosił mnie o paszport i żadnych innych dokumentów nie wymagał. Czy w świetle obowiązujących przepisów zawarłam związek małżeński ?

Kontrakt małżeński jest formą zawarcia związku małżeńskiego w Egipcie. Zawarcie ważnego kontraktu małżeńskiego z punktu widzenia polskiego prawa odbywa się w Ministerstwie Sprawiedliwości Egiptu i wymaga dostarczenia przez obywatelkę polski szeregu dokumentów m.in. zaświadczenia o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego.
 
Natomiast z Pani opisu wynika, iż zawarła Pani kontrakt małżeński ORFI. Orfi jest urzędowym zalegalizowaniem związku, ale nie jest ślubem. Z punktu polskiego prawa przedmiotowa umowa nie powoduje żadnych skutków prawnych. Nie ma również możliwości wpisania przedmiotowego kontraktu małżeńskiego do polskich ksiąg stanu cywilnego.
 
Jak słusznie, bowiem podkreśla się w literaturze przedmiotem transkrypcji może być jedynie akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu, natomiast nie może to być akt przewidziany w obcym systemie rejestracji stanu cywilnego, a nieznany prawu polskiemu.

Komentarze do wpisu

  1. Fatma Pisze:

    Proszę o aktualne informacje odnośnie Orfi .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.