InneŚlub z cudzoziemcem

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu cywilnego z obcokrajowcem?

Chcielibyśmy pobrać się z moim narzeczonym obcokrajowcem w Polsce. Narzeczony pochodzi z Pakistanu – posiada paszport pakistański. Mieszka od wielu lat w Hiszpanii i posiada tam zezwolenie na zamieszkanie. Proszę o informacje, jakie dokładnie dokumenty hiszpańskie i pakistańskie powinien przestawić w USC aby udzielono nam ślubu. Czy dokumenty pakistańskie powinny być przetłumaczone na język angielski w Pakistanie potem na polski w Polsce? Czy wystarczy jak w języku urdu z Pakistanu dostaniemy dokumenty i przetłumaczymy je na Polski? Czy dokumenty mają być przetłumaczone w Ambasadzie Pakistanu czy przez jakiegokolwiek tłumacza przysięgłego?
 
Do celowo postanowiliśmy żyć, mieszkać, kupić mieszkanie w Polsce w związku z tym narzeczony będzie ubiegał się o polskie obywatelstwo. Jeśli zrezygnuje z hiszpańskiego, jak długo będzie czekał na polskie obywatelstwo? Czy najpierw otrzyma pozwolenie na pobyt tymczasowy czy stały i od czego to zależy i w jakim czasie?
Kwestie związane z dokumentami niezbędnymi do zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem reguluje Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego oraz w pewnym zakresie również Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 
Zgodnie z Ustawą prawo o aktach stanu cywilnego osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zobligowane są do przedstawienia następujących dokumentów:
 1. Dokument stwierdzający tożsamość tj. w Pani przypadku dowód osobisty, zaś narzeczony ważny paszport wydany przez władze Pakistanu;
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia;
 3. Dodatkowo w przypadku narzeczonego potrzebny jest dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo;
 
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż władze Pakistanu nie wydają dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo. Konieczne, więc będzie skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 82 Warszawa o zwolnienie z tego obowiązku. Do wniosku należy dołączyć Pani aktu urodzenia, aktu urodzenia narzeczonego oraz dokument potwierdzający stan cywilny narzeczonego.
 
[wazne]Wszystkie dokumenty muszę być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka Urdu na język Polski. [/wazne]
 
Natomiast droga do uzyskania obywatelstwa przez cudzoziemca nie jest taka prosta. Na chwilę obecną Pani narzeczony nie posiada obywatelstwa hiszpańskiego a jedynie zezwolenie na pobyt. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.
 
Natomiast zezwolenie na osiedlenie się otrzymuje cudzoziemiec, który pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 
 
Po zawarciu, więc związku małżeńskiego o obywatelstwo polskie Pani mąż będzie mógł się ubiegać najwcześniej po 5 latach zamieszkiwania w Polsce.

Komentarze do wpisu

 1. Dorota Pisze:

  Witam mam pytanie chce z partnerem zawrzec zwiazek malzenski on pochodzi z Indi jakie dokumenty beda nam potrzebne czy indie jak pakistan zniosly zaswiadczenia zgoda o malzenstwie

 2. Marzena Pisze:

  Witam, planuje slub ze slowakiem w Polsce, jego kraj nie wydaje dokumentów o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa i musimy się zgłosić do sądu. Moje pytanie czy możemy zgłosić się do sądu wcześniej czy ten papier z sądu ma datę ważności? To jest bardzo ważne dla mnie dziękuję za odpowiedź

 3. kamila Pisze:

  Witam. Chciałabym zawrzec związek małżeński z cudzoziemcem posiadam wszystkie dokumenty wraz z przysięgłym tłumaczeniem. Posiadam również zaświadczenie z Ambasady Algierskiej w Warszawie że nie widzą przeciwwskazań do zawarcia ziązku małżeńskiego w Polsce. Jednakże Pani kierownik USC nie chce zaakceptować tego dokumentu nie wiem jaki jest powód jej decyzji. Proszę mi powiedzieć co mogę zrobic takiej sytuacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.