Newsletter
Aktualności
08.08.2014
Centrum Obsługi Cudzoziemców z myślą o swoich Klientach organizuje promocje swoich usług. Jeżeli podpiszesz z nami umowę o prowadzenie sprawy w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy do końca sierpnia 2014 roku za usługę zapłacisz jedyne 1500 zł or...
16.11.2013
Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski. Uporządkowano
23.07.2013
19 lipca br. weszły w życie zmienione dyrektywy i unijne rozporządzenia dotyczące ochrony międzynarodowej. Zmodyfikowane regulacje to kol
Pytania i Porady
Obywatelstwo polskie
Cudzoziemiec wnioskujący o uznanie go za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, ...
Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie za obywatela polskiego uznaje Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie polskim na wniosek cudzoziemca
Pytania i Porady
Ślub z cudzoziemcem
W cyklu poprawiania odpowiedzi konkurencyjnych portali sugerujących, iż biegle zajmują się problematyką prawną związaną z cudzoziemcami pod „lupę” bierzemy jedną z odpowiedzi opublikowaną w portalu udzielającym porad prawnych on-line. Klient portalu z...
Zgodnie z art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego organ Niestety dotychczasowy sposób prowadzenia sprawy budzi m
Pytania i Porady
Zezwolenie na pracę
USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach   ...
Zezwolenie na pracę typu A jest dokumentem urzędowym. Zgodnie z Zdecydowanie ubieganie się o zezwolenie na zamieszkanie przez o
Pytania i Porady
Zezwolenie na zamieszkanie
Do napisania przedmiotowego artykułu skłoniły mnie stwierdzenia pracownika Wojewody jakoby cudzoziemiec zamierzający otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy wraz z wnioskiem miał złożyć zaświadczenie z Ambasady swego kraju o braku możliwości otrzymania paszportu pod...
Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzecz Pierwszym krokiem w celu wspólnego zamieszkania w Polsce
Opinie klientów
Wydawało mi się, iż moje marzenia dotyczące zamieszkania w Polsce są nierealne. Dzięki COC jestem już szczęśliwym posiadaczem karty pobytu.
Roma
Szybka i rzeczowa porada oparta o aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Możliwość zadawania dodatkowych pytań w tej samej sprawie w ramach jedn...
Tetiana
Najczęściej komentowane
Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno...
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżeństwo...
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu...
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż w przypadku rozwodu szereg Pani...
Zgodnie z art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy małżeńskie należą...
USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach     Dział...
Niestety obawiam się, iż Pani mąż nie otrzyma wizy do Polski, nawet, jeżeli...
W cyklu poprawiania odpowiedzi konkurencyjnych portali sugerujących, iż biegle...