PracaZezwolenie na pracęPozostałe

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Dla wielu cudzoziemców nie jest nowością ten fakt, iż absolwenci szkół wyższych, które odbyły studia stacjonarne, są zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, zaś absolwenci szkół wyższych, które odbyły studia niestacjonarne nie są zwolnieni  z w/w obowiązku.   Jednak, czy podlegają takiej zasadzie absolwenci szkół policealnych, liceum ogólnokształcących, technikum oraz inne?   Par. 1 […]

Dla wielu cudzoziemców nie jest nowością ten fakt, iż absolwenci szkół wyższych, które odbyły studia stacjonarne, są zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, zaś absolwenci szkół wyższych, które odbyły studia niestacjonarne nie są zwolnieni  z w/w obowiązku.
 
Jednak, czy podlegają takiej zasadzie absolwenci szkół policealnych, liceum ogólnokształcących, technikum oraz inne?
 
Par. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. wprost wskazuje, iż absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych są zwolnieni z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę;
 
W pierwszej kolejności należy zdefiniować, czym jest szkoła ponadgimnazjalna w świetle polskiego prawa. W Polsce, szkoła, którą uczeń może rozpocząć po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej – jest szkołą ponadpodstawową. W latach 1999 – 2017 szkoły te występowały pod nazwą szkół ponadgimnazjalnych i rekrutowały swoich uczniów spośród absolwentów gimnazjów.
 
W związku z tym że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest z 2015 r., kiedy jeszcze stosowano nazwę “szkoła ponadgimnazjalna”, a po 2017 r. te szkoły zmieniły nazwę na “ szkoły ponadpodstawowe”, należy stosować nazwę “szkoła ponadpodstawowa”.
 
Do kategorii szkół ponadpodstawowych należą:
 • liceum ogólnokształcące – w wielu krajach jest rodzajem szkoły średniej. Jednak w Polsce liceum ogólnokształcące  od 2017 r. wskutek reformy szkolnictwa jest szkołą ponadpodstawową (wcześniej posługiwano się nazwą rodzajową szkoła średnia albo szkoła ponadgimnazjalna);
 • liceum profilowane, które funkcjonowały do 2014 r. – to rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce, które w 1999 po reformie szkolnictwa powstały w miejsce liceów zawodowych. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty, z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych zlikwidowane zostały kolejne klasy liceum profilowanego. Szkoły tego typu przestały funkcjonować do 1 września 2014;
 • technikum;
 • szkoła branżowa I stopnia, która do 2017 r. miała nazwę zasadniczej szkoły zawodowej. 
 • szkoła policealna;
 
Absolwenci liceów oraz techników mogą kontynuować naukę w szkole policealnej, a po zdaniu egzaminu maturalnego mają prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.
 
Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia lub w liceum dla dorosłych. Historycznie w systemie oświaty funkcjonowały także technika uzupełniające. Proces ich wygaszania zakończył się ostatecznie w roku 2015.
 
Czym skutkuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę ?
 
Skutki zwolnienia z posiadania obowiązku zezwolenia na pracę są daleko idące.
 
Zasadniczo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie wizy, ruchu bezwizowego lub karty pobytu, która w swojej istocie łączy pozwolenie na pobyt oraz pozwolenie na pracę. 
 
Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego, który ukończył szkole ponadpodstawową, może podjąć zatrudnienie nie oczekująć zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które wydaje się dla obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. To daje możliwość pracodawcy zatrudnić cudzoziemca niezwłocznie, co jest wielkim przywilejem, ponieważ zapotrzebowanie na rynku pracy nieustannie rośnie, nawet przy takim dużym, za ostatnie lata, przepływem cudzoziemców. Ponadto, sam cudzoziemiec nie jest związany, z konkretnym pracodawcą. W związku z tym, on może w każdym czasie zmienić pracodawcę, jeżeli warunki pracy mu nie odpowiadają.
 
Należy również przypomnieć, że cudzoziemiec ubiegający się o kartę pobytu w celu wykonywania pracy, powinien dostarczyć do wojewody, prowadzącego postępowanie, informację starosty zgodnie z art. 114 Ustawy o cudzoziemcach. Cudzoziemiec który ukończył szkołę ponadpodstawową ( w tym szkołę policealną,  liceum,  technikum ) jest zwolniony z obowiązku dostarczenia informacji starosty. To skutkuje tym, że cudzoziemiec nie powinien dodatkowo udowadniać, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania tego, czy innego zawodu oraz doświadczenie zawodowe. 
 
Ten fakt, że cudzoziemiec, który skończył szkole ponadgimnazjalną w Polsce jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, wskazuje na to, że Polska ciągle ma zapotrzebowanie w wykwalifikowanych pracownikach. Taka sytuacja jest bardzo przydatna dla cudzoziemców, które przyjechały do Polski nie tylko w celu krótkoterminowego zarobku,  ale w celu pozostawania się w tym kraju na stałe. 
 
W Polsce jest przedstawiona duża ilość szkół policealnych, państwowych, jak również prywatnych, która oferuje studia policealne, trwające od roku do 3 lat, w różnych zawodach. To znaczy, że cudzoziemiec, który przyjechał do Polski może zdobyć zawód oraz praktyczną wiedzę mając tylko potwierdzenie zakończenia szkoły średniej i mieć większą szansę na znalezienie pracy o lepszych warunkach. Ponadto należy zaznaczyć, że szkoła policealna jest dostępniejsza cenowo, a osoba, która jej skończy posiada praktyczną wiedzę w odróżnieniu od absolwentów szkół wyższych.
 
Podsumowując, cudzoziemcy po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, co skutkuję tym, że może zostać natychmiast zatrudniony. W Polsce są dużo szkół policealnych ( szkoła policealna – jest szkołą ponadpodstawową ), które oferują bardzo dużo różnych kierunków. Pod kątem ceny oraz praktycznej wiedzy szkoły policealne oferują lepsze warunki i przygotowują osobę do wybranego zawodu. Ponadto, łatwy dostęp do zdobycia przez cudzoziemca konkretnego zawodu ma pozytywny wpływ na gospodarkę, gdyż Polska ciągle potrzebuję wykwalifikowanych pracowników. A do kraju przyjeżdżają osoby, które już posiadają wykształcenie średnie i są przygotowani na zdobycie konkretnego zawodu. 

Komentarze do wpisu

 1. Karta Pobytu Pisze:

  Dzień dobry, tak może zostać zatrudniona.

 2. Alona Pisze:

  Ukończyłam szkołę policealną roczną(florystyka) do 04-03-2024 posiadam kartę pobytu czasowego. złożyłam dokumenty o nową kartę pobytu -czy w tym czasie mogę podjąć pracę na umowę o pracę oczekując jednocześnie za wydaniem kolejnej karty?

 3. Karta Pobytu Pisze:

  Dzień dobry, tak

 4. Javlon Pisze:

  Dzień dobry, Czy jest zwolniony z obowiązku dostarczenia informacji starosty oraz obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemiec, który skończył szkole policealną w Polsce?

 5. Vasyl Pisze:

  Dzien dobry! Czy jest zwolniony z obowiązku dostarczenia informacji starosty oraz obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemiec, który skończył szkole ponadgimnazjalną w Polsce, ale który wykonuje pracę innego zawodu od kwalifikacje otrzymanej w szkole policealnej. Dzienkuje.

 6. Андрей Pisze:

  Была депортация из польши за нарушение прибывания по дня, был назначен запрет на вьезд на 6 месяцев , как правильно писать письмо на прошение сокращение срока? уже прошло 3 месяца .

 7. Роман Pisze:

  Здраствуйте у меня депортацыя беометрики из за 3 дней на пол года,я работаю офицыально есть трудовой договор есть пришлашение от Поляка.Я работал в Польше на покраске высоковольтных мачьт.Опоздал из за простуды почек лежал 3 дня не вставая с кровати.Налоги регурярно проплачевались. 

 8. Роман Pisze:

  Добрый день! В прошении об отмене запрета на въезд на территорию Шенгена нужно указать какого-то pełnomocznika и заплатить за него сбор 17 зл. Что делать, если такого человека в Польше у меня нет? Заранее спасибо за ответ.

 9. Ирина Pisze:

  Добрый день,два дня просрочила по безвизу ,дали депортацию на пол года ,как поскорее снять этот запрет и вернуться в Польшу .

 10. Наталья Pisze:

  Здравствуйте.Я получила депортацию с Польшы на 9 мес., по вине работодателя. Когда можно написать письмо о просьбе снятия депортации.Спасибо

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.