Zez. na pracę sezonowąPraca

Zezwolenie na pracę sezonową

Czasem trudno znaleźć osoby chętne do wykonywania niektórych obowiązków. Rozwiązaniem takiego problemu może być zatrudnienie cudzoziemców. Poniżej przedstawiamy procedury, jakie obowiązują przy uzyskiwaniu zezwolenia na pracę sezonową. Praca sezonowa – czym jest? To wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w jednym roku kalendarzowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i […]

Czasem trudno znaleźć osoby chętne do wykonywania niektórych obowiązków. Rozwiązaniem takiego problemu może być zatrudnienie cudzoziemców. Poniżej przedstawiamy procedury, jakie obowiązują przy uzyskiwaniu zezwolenia na pracę sezonową.

Praca sezonowa – czym jest?

To wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w jednym roku
kalendarzowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD dotyczy to takich sektorów, jak ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, a także turystyka.

Zezwolenie na pracę sezonową – kto może uzyskać?

Jest to dokument przyznawany cudzoziemcom pragnącym podjąć obowiązki zawodowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą go uzyskać osoby, które dopełniły wszelkich formalności i złożyły wniosek do właściwego organu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, w tym przypadku starosty. Pracodawca musi w nim zawrzeć wysokość proponowanego wynagrodzenia, rodzaj umowy, okres ważności zezwolenia. W przypadku, gdy cudzoziemiec pochodzi z innych krajów niż Białoruś, Ukraina, Rosja, Armenia, Gruzja bądź Mołdawia konieczne jest dołączenie także tzw. informacji starosty, czyli dokumentu mówiącego o tym, że pracodawca podjął próbę zatrudnienia pracowników rodzimych, lecz nie przebiegła ona pomyślnie.

Procedura uzyskania zezwolenia

Postępowanie przyznawania zezwolenia na pracę sezonową różni się w zależności od tego, czy cudzoziemiec posiada już tytuł pobytowy uprawniający do przebywania w Polsce, jak wiza, karta pobytu, czy też nie. W pierwszym przypadku starosta musi zweryfikować wniosek i wydać swoją decyzję. Jeśli cudzoziemiec ma zamiar dopiero starać się o wjazd do Polski, konieczne jest uzyskanie wpisu do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej; starosta po jego dokonaniu przekazuje pracodawcy zaświadczenie o wpisie. Obie procedury trwają 7 dni roboczych, gdy wniosek jest kompletny – w przypadku niedopełnienia formalności okres ten wydłuża się do 30 dni. Do wniosku o wydanie zezwolenia konieczne jest dołączenie:

– kopii wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca;
– dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej, jeśli już na nim przebywa;
– dokumentów potwierdzających powierzenie pracy sezonowej cudzoziemcowi;
– informację starosty – w określonych wyżej przypadkach;
– dokumentów potwierdzających tożsamość pracodawcy, jak kopia dowodu osobistego, odpis z KRS, umowa spółki czy akt notarialny;
– oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
– dowód uiszczenia wpłaty w wysokości 30 zł.

Komentarze do wpisu

  1. Genevieve Pisze:

    I am interested in working in Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.