Pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca

Jestem obywatelem Ukrainy, pracuję w branży IT, mam zamiar przenieść się do Polski i podpisać umowę o prace z firma Polską. Pracodawca chce mnie na początek zatrudnić na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy a następnie wyrobić mi kartę pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Co ma być uwzględnione żebym mógł przenieść do Polski wraz z żoną i dzieckiem?

Zgodnie z art. 159 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną jest wydawane członkom rodziny w sytuacji, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie „niebieskiej karty” lub przebywa w Polsce, co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok.
 
Z powyższych regulacji wynika, iż co do zasady Pana rodzina nie spełnia wymagań do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną nie oznacza to jednak, iż takie zezwolenie nie będzie udzielone. Zgodnie, bowiem z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest cudzoziemcowi, jeżeli wykaże, iż jego pobyt w Polsce jest konieczny przez okres dłuższy niż 3 miesiące w ciągu roku – bez wątpienia wspólny pobyt z mężem jest takim powodem.
 
Najważniejsze, o czym powinien Pan pamiętać to posiadanie wystarczających środków na utrzymanie Pana i rodzinny. Zgodnie, bowiem z art. 188 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udzielane jest cudzoziemcowi pod warunkiem, iż wykaże, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 
[wazne]Po odjęciu kosztów mieszkania z Pana umowy o pracę powinno zostać około 500 zł na każdego z członków rodzinny. Do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę należy również dołączyć akty urodzenia dzieci oraz akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.[/wazne]
 
Poprowadzenie całej sprawy można zlecić również naszej Kancelarii koszt poprowadzenia Pana sprawy i całej rodzinny wynosi 2000 zł.

Komentarze do wpisu

  1. Krystyna Pisze:

    Witam serdecznie, mam takie zapytanie, jak sie sklada wniosek do Urzedu na wspólny pobyt z mężem i na prace odnoczasnie? Dziekuje z gory za odpowiedz. Z powazaniem Krystyna Klepak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.