No category

Wyjazd z Polski a cofnięcie zezwolenia na osiedlenie się

Moja żona pochodzi z Afryki, już od około 2 lat posiada zezwolenie na osiedlenie się w związku z faktem, iż jest moją żoną. Obecnie zamierza wyjechać na 3-4 miesiące do swojego kraju w celu odwiedzenia rodziny. Czy w tej sytuacji zostanie jej odebrana karta pobytu?

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenie na osiedlenie się jest m.in. udzielane cudzoziemce, która pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli:
 1. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź interes Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wniosek o udzielenie tego zezwolenia lub dołączone do niego dokumenty zawierały nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
 3. w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał;
 4. został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;
 5. opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Katalog ten jest zamknięty, co oznacza, iż poza sytuacjami wskazanymi w ustawie z innych przyczyn nie może dojść do cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się. Wyjazd na trzy miesiące poza granice polski, do swojego rodzinnego kraju z zamiarem powrotu do męża w żadnym wypadku nie nosi cech stałości. Pana żona beż żadnych obaw może wyjechać z polski.

Komentarze do wpisu

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły z tej kategorii

  Brak wyników spełniających kryteria.

  Masz pytania? Zapytaj prawnika.