Obywatelstwo

Uznanie za obywatela polskiego

Jestem obywatelem Ukrainy. Chciałbym się dowiedzieć czy mam szanse na uznanie mnie za obywatela polskiego? Przesyłam Państwu skan decyzji zezwalającej na osiedlenie się oraz wyroku rozwodowego.

Z przesłanego przez Pana zapytania wynika, iż w 1997 roku zawarł Pan związek małżeński z obywatelką Polski. W roku 2001-2002 uzyskał Pan zezwolenie na osiedlenie się w związku z pozostawaniem w małżeństwie z obywatelką polski. W roku 2008 związek małżeński jak domniemam został rozwiązaniu poprzez orzeczenie rozwodu.
 
Z powołanych przez Pana okoliczności wynika, iż spełnia Pan wymagania niezbędne do uznania za obywatela polskiego. Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 
[wazne]Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Należy również zwrócić uwagę, iż Cudzoziemiec składający wniosek o uznanie go za obywatela polskiego musi załączyć zaświadczenie o znajomości języka polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły w Rzeczypospolitej.[/wazne]
 
Ponadto w toku przygotowywania wniosku konieczne będzie wpisanie Pana aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego o ile jeszcze Pan tego nie zrobił. W akcie urodzenia ponadto powinno znaleźć się nazwisko rodowe Pana mamy. W związku z faktem, iż większość zagranicznych aktów urodzenia nie posiada tej informacji konieczne będzie również załączenie dokumentu potwierdzającego tą informację np. akt urodzenia Pana mamy.
 
Jeżeli natomiast wykazanie, iż nie posiada Pan stałe źródło dochodu, prawo do lokalu mieszkalnego oraz znajomość języka polskiego jest dla Pana utrudnione pozostaje złożenie wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego.

Komentarze do wpisu

 1. Karta Pobytu Pisze:

  W sprawie o uznanie za obywatela polskiego odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego powinien zawierać imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i - w miarę możliwości wpisania - nazwisko rodowe matki.

 2. Olu Pisze:

  Czy ubiegając się o uznanie za obywatela polskiego, w akcie urodzenia muszę wpisać nazwisko panieńskie matki?

 3. YEVDOKIIA Pisze:

  Dobry wieczór! Jestem z Ukrainy,mieszkam już 5 rok w Polsce.Mam męża z Polski już 2 rok, i chcemy wyjechać do Anglii ,jakie ja potrzebuję dokumenty żeby podjąć pracę? Dziękuję z góry.

 4. Mohammad Pisze:

  Czy jest możliwość prawna aby wniosek o uznanie za obywatela polskiego został rozpatrzony pomimo nieważności paszportu zagranicznego (paszport miał ważność do 2014),czyli czy jest możliwość zastosowania art.60 ust.6 ustawy o cudzoziemcach mówiacy o tym że w szczególnych okolicznościach jesli cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podrózy i nie ma mozliwosci jego uzyskania to może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.Oczywiście inne wymogi dot. uznania za obywatela polskiego spełniam , a więc karta pobytu stałego , zezwolenie na osiedlenie , związek małżeński z obywatelką Polski, znajomość j.polskiego etc.Nadmieniam , iż jestem obywatelem Syrii, w Polsce mieszkam i pracuję od 2010 roku. Pozdrawiam i liczę na odpowiedź. Mohammad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.