Inne

Spadek po obywatelu polskim

Obecnie mieszkam za granicą (posiadam podwójne obywatelstwo), dowiedziałem się, że w lutym tego roku zmarł mój ojciec i prawdopodobnie miał jakieś długi. Nasza mama rozwiodła się z nim z ponad 35 lat temu i nie utrzymywaliśmy żadnego kontaktu. W jaki sposób mogę sprawdzić, czy ojciec rzeczywiście pozostawił długi? Jak przebywając za granicą mogę się zrzec ewentualnego spadku?

Nie ma możliwości, aby dokonać sprawdzenia stanu majątku Pana ojca bez osobistego stawiennictwa się w Polsce, względnie wyznaczenia pełnomocnika do przeprowadzenia tej czynności. Nawet jeśli postanowiłby Pan czy to przyjechać do Polski czy też wyznaczyć pełnomocnika do sprawdzenia stanu majątku obawiam się, iż zdecydowana większość instytucji będzie odmawiała udzielenia informacji w związku z brakiem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
 
Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
 
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.  Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 
W omawianej sprawie powinien Pan rozważyć czy odrzucenia spadku jest najlepszym rozwiązaniem skoro nie zna Pan składu majątku. Ponadto odrzucenie spadku spowoduje, iż zostaną do niego powołane dzieci – mając na uwadze, iż przybywa Pan za granicą taka czynność może jedynie skomplikować sprawę.
 
W mojej ocenie zasadne byłoby przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Zgodnie z art. 640 Kodeksu postępowania cywilnego oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku.
 
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać: 
  1. imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania; 
  2. tytuł powołania do spadku; 
  3. treść złożonego oświadczenia. 
 
Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowywania testamentów..
 
Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone. 
 
W celu złożenia więc oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie musi Pan specjalnie przyjeżdżać do Polski, wystarczy, iż prześle Pan oświadczenie z podpisem urzędowo poświadczonym np. przez Konsula RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.