InneŚlub z cudzoziemcem

Ślub z Ukraińcem

Mój narzeczony jest Ukraińcem. Ma wizę do 10 lipca 2014, pozwolenie na pracę w Polsce. Legalnej pracy w Polsce nie podjął. Chcemy wsiąść ślub. Problem polega na tym, że ani on, ani ja nie mamy stałego zameldowania. Ukraina nie wydaje zaświadczeń o możliwości wzięcia ślubu, dlatego musimy złożyć wniosek w polskim sądzie. Czy narzeczony musi mieć tu zameldowanie podczas składania wniosku do sądu? Pod jaki sąd podlegamy mieszkając w Piasecznie pod Warszawą? Jakie dokumenty są potrzebne?

Na wstępie informuję, iż skoro Pani narzeczony nie podjął pracy w Polsce zgodnie uzyskanym zaproszeniem to możliwe, iż w chwili obecnej jego wiza została cofnięta a pobyt w Polsce nielegalny. Mając na uwadze przedmiotowe ryzyko do czasu zawarcia związku małżeńskiego i uzyskania zezwolenia na zamieszkanie w mojej ocenie byłoby zasadne, aby Pani narzeczony nie opuszczał terytorium polski.
 
Zgodnie z art. 508 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu. Do postępowania z urzędu właściwy jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą wszczęcia postępowania. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m. st. Warszawy.
 
Miejsce zamieszkania należy oceniać według przesłanek określonych w art. 25-28 Kodeksu cywilnego. Miejsce zamieszkania zatem to miejscowość, w której wnioskodawca (albo jego rodzice lub opiekun) przebywa z zamiarem stałego pobytu. Natomiast przez „miejsce pobytu” należy rozumieć miejscowość, w której wnioskodawca faktycznie – dłużej lub krócej – przebywa. Jednakże ocena właściwości sądu według tej przesłanki występuje tylko wówczas, gdy wnioskodawca nie ma miejsca zamieszkania w Polsce. Meldunek to jedynie administracyjne potwierdzenie miejsca zamieszkania, nie ma on większego znaczenia w niniejszej sprawie.
 
Jeżeli więc Pani oraz narzeczony zamieszkujecie w Piasecznie to sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Piasecznie ul. Kościuszki 14 05-500 Piaseczno. 
 
Do wniosku o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu należy dołączyć:
  1. Pani akt urodzenia
  2. Akt urodzenia narzeczonego wraz z tłumaczeniem przysięgłym
  3. Jeżeli Pani lub narzeczony zawieraliście wcześniej związki małżeńskie konieczny będzie wyrok rozwodowy
  4. Potwierdzenie stanu cywilnego narzeczonego wraz z tłumaczeniem przysięgłym;
  5. Dowód wniesienia opłaty sądowej w wysokości 100 zł na rachunek sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.