InneRozwód z cudzoziemcem

Rozwód z Hiszpanem

Jestem obywatelką Ukrainy a mój mąż obywatelem Hiszpanii. W Hiszpanii posiadam odpowiednik polskiego zezwolenia na zamieszkanie. Od kilku miesięcy mieszkam w Polsce i mam zamiar rozwieść się z mym mężem. Czy z pozwem o rozwód mogę wystąpić do sądu w Polsce ? Czy muszę posiadać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie ?

Prawo dotyczące uzyskania rozwodu w Hiszpanii uległo znacznej liberalizacji. W chwili obecnej związek małżeński w Hiszpanii traktowany jest jako wyraz wolnej woli małżonków i tym samym jego orzeczenie nie wiąże się z istnieniem prawnie potwierdzonych przyczyn. Z pozwem o orzeczenie rozwodu nie można wystąpić wcześniej niż trzy miesiące od daty zawarcia związku małżeńskiego.
 
Natomiast zgodnie z art. 1103 Kodeksu postępowania cywilnego co do zasady rozpoznawane przez polskie sądu są sprawy w których pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Polsce. Ponadto sprawy o rozwód rozpoznawane są przez polskie sądy jeżeli:
  1. oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  2. małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  3. małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  4. oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.
 
[wazne]Z pozwem o rozwód może, więc Pani wystąpić po co najmniej rocznym okresie zamieszkania w Polsce i wcześniejszym zarejestrowaniu zagranicznego aktu małżeństwa w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. [/wazne]
 
Natomiast pomijając powyższe kwestie powinna Pani jak najszybciej zalegalizować kwestie Pani pobytu w Polsce. Pani obecny pobyt jest już nielegalny albo wkrótce takim się stanie. Fakt, iż pomiędzy krajami Unii Europejskiej zostały zniesione granice nie oznacza, iż przemieszczanie się a w szczególności zmiana miejsca zamieszkania nie wymaga uzyskania jakichkolwiek decyzji w tym zakresie. W przypadku zamiaru pozostania w Polsce dłużej niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy. Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących pracę, wolny zawód lub prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP, zachowujących miejsce stałego pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego UE, do którego powracają co najmniej raz w tygodniu. Na ogół z tej zasady zwolnienie są również cudzoziemcy z innych krajów o ile podróżują wspólnie z obywatelem Unii Europejskiej.
 
W Pani sytuacji właściwe staje się wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce. Co do zasady w orzecznictwie podkreśla się, iż konkubinat jest podstawą udzielenia takiego zezwolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.