InnePraca

Rozliczenie podatkowe cudzoziemca w Polsce

Mój mąż jest obywatelem Tunezji na stale mieszkającym w Hiszpanii. W ubiegłym roku w trakcie miesięcznego pobytu w Polsce podjął się pracy na umowę zlecenie przez okres 2 dni bez uzyskania zezwolenia na pracę. Strony jak tylko zorientowały się o konieczności uzyskania zezwolenia umowę rozwiązały. Obecnie jednak zleceniodawca żąda wskazania Urzędu Skarbowego do którego ma wysłać PIT 11. Jaki Urząd ma wskazać mój mąż skoro nie mieszka w Polsce ? Co grozi mu za podjęcie pracy bez zezwolenia ?

Kwestie nielegalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z 120 ww. ustawy, kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1 000 zł. Teoretycznie, więc Pani partnerowi grozi grzywna od 1000 zł do 5000 zł, zaś pracodawcy od 3000 zł do 5000 zł. 
 
Natomiast w kwestii wskazania Urzędu Skarbowego właściwego do rozliczenia podatku i złożenia PIT 11 zleceniodawca nie ma racji i Pani partner tego obowiązku z oczywistych powodów nie jest wstanie spełnić. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
 
[wazne]Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).[/wazne]
 
W przypadku Pani partnera zleceniodawca nie powinien wypełniać deklaracji PIT-11 lecz IFT-1 czyli informację o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Jeden egzemplarz informacji powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, a drugi powinien otrzymać podatnik, czyli zagraniczny podmiot.
 
Urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w Polsce, ustala się według miejsca pobytu tej osoby (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych – Dz. U. nr 165, poz. 1371 ze zm.).
 
Informację IFT-1R płatnik musi sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego i podatnikowi, nawet wówczas gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie był zobowiązany do poboru podatku.

Komentarze do wpisu

  1. Ewa Pisze:

    Córka ma męża Australijczyka, który legalnie pracuje w Polsce, ma pobyt. Nie ma NIP tylko kartę pobytu. Są małżenstwem cały rok więc mogliby sie rozliczyć wspólnie ale jak to zrobić? Czy tak samo jak w przypadku Polaków?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.