Inne

Rejestracja spółki przez cudzoziemców – Rosjanina, Białorusina i Ukraińca

Jestem obywatelem Ukrainy wraz z kolegami z Rosji i Białorusi założyliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. A właściwie chcieliśmy założyć – podpisaliśmy stosowną umowę spółki u notariusza a następnie złożyliśmy ją w sądzie. Obecnie sąd przesłał nam zarządzenie o zwrocie wniosku powołując się na liczne braki w zgłoszeniu. Co mamy robić ?

Procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest dosyć skomplikowana w szczególności, iż cudzoziemcy co do zasady nie są wstanie tej czynności dokonać poprzez internetową rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została głównie uregulowana w Ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 
[wazne]W przypadku błędnego wypełnienia któregokolwiek z formularzy, sąd zarządza zwrot wniosku o wpisanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych. [/wazne]
 
Wprowadzenie formularzy, a co za tym idzie zwiększonego formalizmu w postępowaniu rejestrowym ma na celu przede wszystkim maksymalne sprecyzowanie żądania wnioskodawcy co ma prowadzić do przyspieszenia postępowania rejestrowego i zmniejszenia ilości błędnie dokonanych wpisów. Dodatkowym celem wprowadzenia zasady zgłaszania żądania wpisu przy pomocy obowiązkowych urzędowych druków formularzy było uproszczenie postępowania rejestrowego, jednak treść rubryk poszczególnych formularzy, a nawet błędy w budowie niektórych formularzy świadczą o tym, że ten postulat nie został w pełni osiągnięty.
 
Każdemu rodzajowi wpisu odpowiada konkretny rodzaj urzędowego formularza, na którym wpis powinien być zgłoszony. Formularze zgłoszeniowe można podzielić na formularze dotyczące zgłoszenia pierwszego wpisu do rejestru (rejestracyjne) oraz formularze o zmianę wpisu w rejestrze (zmianowe). Każdy rodzaj formularza jest opisany symbolem cyfrowym i słownym wskazaniem jakiego podmiotu dotyczy. Nadto formularze można podzielić na formularze główne i załączniki.
 
Oczywiście możecie Panowie próbować ponownie wyplenić sami formularze jednak nie jest to zadanie proste i często nawet doświadczonej osobie zdarzają się pomyłki. Wypełnienie formularzy rejestracyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zlecić naszej firmie. Warto zauważyć, iż w razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.