Pobyt czasowy

Przedłużenie pobytu, wizy w Polsce

Chciałbym zaczerpnąć u Państwa porady w mojej sprawie. Otóż obecnie jestem z wizytą u mojej dziewczyny na podstawie wizy turystycznej. Zgodnie z prawem mój legalny pobyt w Polsce mija za miesiąc. Chciałbym przedłużyć pobyt w Polsce ze względu na możliwość zamieszkania z moją dziewczyną. W tym też celu ostatnie półtorej miesiąca spędziłem na poszukiwaniu pracy, niestety bezowocnie. Chciałbym więc zapytać, czy istnieje jakakolwiek inna, realna możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt. Pochodzę z Filipin, a studiowałem we Francji. Jeśli chodzi o kwestię  finansową, jestem w stanie udowodnić, iż mogę samodzielnie utrzymać się przez kilka miesięcy w Polsce. Czy polskie prawo daje jakąś możliwość cudzoziemcom w tej sytuacji?
Zgodnie z przepisami Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest Cudzoziemcowi, który wykaże, iż uzasadniony jest jego pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy powinien być złożony najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce i wówczas pobyt Cudzoziemca uznaje się za legalny do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia stała się ostateczna.
 
[wazne]Bez wątpienia powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy jest ochrona życia rodzinnego cudzoziemca. Zgodnie z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.[/wazne]
 
Ochronie tej podlega nie tylko małżeństwo ale również związki nieformalne. W przypadku związków nieformalnych konieczne jest – w oparciu o ocenę stanu faktycznego – stwierdzenie, iż życie takie realnie istnieje w konkretnej sytuacji.
 
W Pana sytuacji w celu przedłużenia pobyt w Polsce zasadne wydaje się złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. W toku postępowania poza wykazaniem związku z Pana partnerką konieczne będzie również wykazania, iż posiada Pan stałe i regularne źródło dochodu w tym celu zasadne będzie podpisanie umowy renty z Pana wybranką w której zobowiąże się ona do płacenia określonej kwoty miesięcznie przez okres Pana pobytu w Polsce.
 
Istnieje możliwość zlecenia poprowadzenia Pana sprawy naszej Kancelarii – koszt poprowadzenia sprawy, bez uwzględnienia opłat administracyjnych, wynosi 1500 zł.

Komentarze do wpisu

  1. Mirek Pisze:

    Mam narzeczoną filipimkę i jest na 3 miesięcznej wizie turystycznej.Chciałbym wizę narzeczeńską z możliwości jeżdżenia po strefie Shengen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.