Praca

PESEL dla cudzoziemca

Zatrudniamy w spółce kilkunastu cudzoziemców. Co należy zrobić, aby nadano im numery PESEL?

Kwestie związane z nadaniem PESEL zostały uregulowane w Ustawie o ewidencji ludności oraz rozporządzeniu wykonawczym. Z art. 7 powołanej ustawy wynika, iż w bazie PESEL gromadzone są dane m.in. cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, ustawa nie wskazuje, jednak obowiązku posiadania numeru przez cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy.
 
O nadanie numeru PESEL z urzędu występuje m.in. organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy. W przypadku, więc osób, które będą meldowały pod adresem zamieszkania w Polsce automatycznie zostanie im nadany numer PESEL.
 
Natomiast w sytuacji, gdy osoba nie posiada zameldowania konieczne będzie złożenie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub zwrócenie się do organu gminny z wnioskiem, aby taki numer został nadany. 
 
W sytuacji gdy cudzoziemiec ma otrzymać PESEL w związku ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, z wniosek składa płatnik składek, w praktyce najczęściej będzie to pracodawca cudzoziemca.
 
Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewiduje też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o nadanie numeru PESEL przez zainteresowaną osobę, jeśli umotywuje ona odpowiednio potrzebę jego posiadania, która wynika z innych przepisów.

Komentarze do wpisu

  1. MAGDALENA Pisze:

    Dzień dobry, jaką podać podstawę prawną w celu wyrobienia numeru PESEL cudzoziemcowi??

  2. Jula Pisze:

    Dziendobry! Posiadam kartę Polaka. Jak i gdzie mogę otrzymać Pesel i NIP ? Dziękuje

  3. Katarzyna Pisze:

    Witam, Moj mąż jest obcokrajowcem (rezydentem, nie obywatelem Polski, z poza UE- Kolumbia ), przebywa na terenie Polski dłużej niż 2 lata , związek małżeński został zawarty na terytorium Polski. Obecnie posiada kartę czasowego pobytu. Jest zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o prace. Czy zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem RP jest podstawą do nadania numeru PESEL? Jaką podstawę prawna mozemy wskazć chcąc wnioskować o nadanie numeru PESEL ? z GÓRY DZIĘKUJE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.