Pobyt czasowyOdwołanie od decyzji

Odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie

W określonych sytuacjach Wojewoda rozpoznający wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie zobligowany jest do wydania decyzji odmownej w sprawie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce.   Powodem wydania takiej decyzji mogą być następujące: Cel wjazdu cudzoziemca lub jego pobyt w Polsce jest lub będzie inny niż deklarowany; Zawarcie związku małżeńskiego nastąpiło w celu obejścia przepisów o […]

W określonych sytuacjach Wojewoda rozpoznający wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie zobligowany jest do wydania decyzji odmownej w sprawie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce.
 
Powodem wydania takiej decyzji mogą być następujące:
 1. Cel wjazdu cudzoziemca lub jego pobyt w Polsce jest lub będzie inny niż deklarowany;
 2. Zawarcie związku małżeńskiego nastąpiło w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie;
 3. Cudzoziemiec w postępowaniu o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie złożył wniosek lub dołączył dokumenty zawierające nieprawdziwe informacje, zeznał lub zataił prawdę;
 4. Inne wymienione w Ustawie o cudzoziemcach;
 
Z doświadczenia wiem, iż często decyzje o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w Polsce w rzeczywistości pozbawione są podstaw prawnych a wydawane są z istotnymi naruszeniami obowiązującej procedury w tym zakresie. Świadczy o tym fakt, iż niemal wszystkie sprawy prowadzone przez Centrum Obsługi Cudzoziemców kończą się decyzją pozytywną dla cudzoziemców.
 
Należy pamiętać, iż jak wynika z treści art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
 
Na tle sytuacji, gdy Wojewoda dokonuje odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie powołując się na fałszywe czy też nieprawdziwe informacje podane przez cudzoziemca należy wskazać, iż w sytuacji gdy cudzoziemiec w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie złożył nieprawdziwe informacje organ nie powinien automatycznie wydać decyzji odmownej lecz powinien przeprowadzić kompletne postępowanie rozważając, czy nie zachodzi w sprawie okoliczność nieumyślnego popełnienia błędu przy wypełnianiu wniosku przez skarżącego.
 
Ponadto fałszywe informacje, czy też fałszywe zeznania mogą stanowić podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony o ile mają znaczenie w sprawie.
 
Natomiast w sytuacji gdy podstawą decyzji odmownej jest, iż cel wjazdu był sprzeczny z deklarowanym należy pamiętać, iż organ musi pamiętać o tym, że podważanie dowodów z dokumentów urzędowych ze względu na treść dowodów z zeznań świadków czy wywiadów środowiskowych może mieć miejsce tylko wówczas gdy treść tychże dokumentów w zestawieniu z innymi dowodami przemawia jednoznacznie za tym, iż powinny one zostać uznane za nierzetelne a zatem wytworzone wyłącznie w określonym celu (w celu oszukania organów udzielających zezwolenia na zamieszkanie). 
 
Jeżeli więc otrzymałeś odmowę w sprawie zezwolenia na zamieszkanie pamiętaj, iż w terminie 14 dni od jej doręczenia przysługuje Ci prawo wniesienia odwołania. Opisz nam swoją sprawę oraz prześlij skan decyzji – wierzymy, iż będziemy Ci wstanie pomóc.

Komentarze do wpisu

 1. Mila Pisze:

  Dzień dobry, We wrześniu złożyłam dokumenty na kartę tymczasowego pobytu ze względu na ukończenia polskiej uczelni. Za dokument potwierdzający źródło dochodu przedstawiłam z banku dokument o wysokości salda na rachunku po czym wypłaciłam pieniądze. Teraz Pani z urzędu mówi, że tego za mało i że jest potrzebna historia za ostatni pół roku. Jeżeli ja miałam tylko tą wpłatę i wypłatę, jeden przelew i teraz znowu wpłacę pieniądze czy to będzie historia rachunku? Dziękuję za odpowiedź.

 2. Przemo Pisze:

  Moja koleżanka dostała odmowę karty pobytu ze względu na polskie pochodzenie, jako potwierdzenie miała akt chrztu dziadka z kościoła katolickiego, w decyzji argumentowano iż to nie do końca potwierdza polskie pochodzenie oraz zarzut zbyt słabego zdawanego egzaminu(napisali iż nie przestrzega tradycji polskiej)moje pytanie czy jest szansa powodzenia odwołania przy WSA oraz czy można ponownie zdać egzamin.

 3. Svitlana Pisze:

  Witam serdecznie. Moja koleżanka otrzymała odmowe karty pobytu o ktòrą starała się w celu studiowania. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone w dniu przyznaczonym w urzędzie, póżniej też było wyzwanie z potrzebnością donieść prawie te same dokumenty co i po raz pierwszy. Wszystko było zrobione wówczas, dołączyła też dokumenty takie których nie prosili między innym że sesja została zaliczona i że ma prawo zacząć drugi semestr nauki. Studiuje w szkole policealnej, może to jest przyczyną odmowy, ale wiemy w wlasnego doświadczenia że kartę można zrobić nawet ucząc się w szkole policealnej. Wiemy też że można złożyć apelacje. Ale jak to poprawnie zrobić? Dziękuję uprzejmie.

 4. Ilona Pisze:

  Znajomy obywatel Turecki starał się o prawo pobytu w Polsce jednak zaniedbał dostarczenia właściwych dokumentów (zwlekał z dostarczeniem wyciągu bankowego potwierdzająco środki na przeżycie w Polsce) Do tego kurs językowy wg urzędu nie spełniał warunków niezbędnych do wydania mu zezwolenia na zamieszkanie. W międzyczasie "pewny" że dostanie ten dokument zainwestował pieniądze w biznes w Polsce. Z tych oczywistych powodów chciał by tu zostać. Czy możecie Państwo mu pomóc?

 5. Dariusz Kostyra Pisze:

  Proszę o przesłanie na adres biuro@lexvin.pl decyzji w niniejszej sprawie w celu analizy sytuacji Pani przyjaciela - obawiam się, iż problem tkwi w założonej spółce prawa handlowego i nie spełnieniu wymagań wskazanych w ustawie o cudzoziemcach.

 6. magdalena Pisze:

  Witam Mój przyjaciel czekał 8 miesięcy na pierwszą decyzję w sparawie vizy, w trakcie oczekiwania urząd zaproponował mu staranie się o karte pobytu na 3 lata. Wszelkie informacje przez niego przedstawione są rzeczywiste, powód dlaczego chce zamieszkać także.Założy tu firmę handlową i po 8 miesiącach przyszła odpowiedź negatywna.Co w tym wypadku powinienen zrobić oprócz tylko decyzji odwoławczej, czy może się gdzieś zgłośic o pomoc?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.