Inne

Nowe zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego

W dniu 5 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która reguluje, zgodnie ze wskazaniami Trybunału Konstytucyjnego, w sposób kompleksowy możliwość i sposoby użycia przez funkcjonariuszy różnych służb państwowych, w tym Straż Graniczną, środków takich, jak np. pałki, kajdanki, psy służbowe czy […]

W dniu 5 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która reguluje, zgodnie ze wskazaniami Trybunału Konstytucyjnego, w sposób kompleksowy możliwość i sposoby użycia przez funkcjonariuszy różnych służb państwowych, w tym Straż Graniczną, środków takich, jak np. pałki, kajdanki, psy służbowe czy broń palna zgodnie z zasadą, że środków tych używa się w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę.
 
Ustawa precyzuje także (zgodnie z zaleceniami po kontrolach, które miały miejsce w ubiegłym roku) sposób wykorzystywania pokojów izolacyjnych w prowadzonych przez Straż Graniczną strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Dotychczas kwestia ta nie była uregulowana na poziomie ustawowym, a wewnętrzne regulaminy poszczególnych ośrodków dopuszczały stosowanie pokoju izolacyjnego na okres do 14 dni. Zgodnie z nowymi przepisami cudzoziemca będzie można umieścić w takim pokoju jedynie w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach, w celu czasowego odosobnienia na okres nie dłuższy niż 48 godzin. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać pokoje izolacyjne oraz organizacja umieszczania w nich cudzoziemców zostaną określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, z uwzględnieniem potrzeby poszanowania praw cudzoziemców.  
 
Ustawa przewiduje także nowelizację ustawy o cudzoziemcach w zakresie m.in. poszerzenia uprawnień funkcjonariuszy innego państwa członkowskiego UE należących do eskorty podczas wykonywania tranzytu cudzoziemca drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska i dotyczą ściśle określonych okoliczności, w których możliwe jest noszenie oraz użycie przez nich środków przymusu bezpośredniego takich, jak siła fizyczna, kajdanki, pałka, chemiczne środki obezwładniające oraz przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.