Bez kategorii

Legalny pobyt w Polsce

Jestem obywatelem Polski, moja partnerka jest obywatelką Rosji. Mamy dziecko, które posiada polskie obywatelstwo. Partnerka razem z dzieckiem mieszka obecnie w Rosji, chcielibyśmy wszyscy zamieszkać razem w Polsce. Ile powinniśmy poświęcić czasu i pieniędzy na uzyskanie dla mojej partnerki karty pobytu lub innego dokumentu, umożliwiającego pobyt w Polsce?

Pierwszym krokiem w celu wspólnego zamieszkania w Polsce jest uzyskanie wizy dla Pana partnerski. W tym celu z Pana strony konieczne jest wyrobienie zaproszenia dla niej. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji może Pan złożyć w siedzibie Wojewody Mazowieckiego przy ul. Długiej w Warszawie. Od wniosku pobierana jest opłata w wysokości 27 złotych. Natomiast, jeżeli dziecko posiada obywatelstwo polskie to nie ma żadnych przeszkód, aby w Polsce zamieszkało.
 
Zakładam w niniejszej odpowiedzi, iż bezpośrednio po przyjeździe Pana wybranki nie zawrzecie Państwo związku małżeńskiego a więc podstawą pobytu będzie związek nieformalny. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane cudzoziemcowi, jeżeli wymaga to poszanowania jego prawa do życia w rodzinie. 
 
Pana wybranka będzie musiała posiadać m.in. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego np. umowa najmu, umowa użyczenia, etc.
 
Opłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Ponadto powstaną dodatkowe koszty takie jak wykupienie ubezpieczenia czy też wykonanie zdjęć (ok. 100 zł). 
 
Koszt poprowadzenia sprawy przez naszą Kancelarię wynosiłby 1500 zł + ww. opłaty administracyjne.

Komentarze do wpisu

  1. Joanna Pisze:

    Mój mąż jest Nigeryjczykiem ,slub wzielismy w Nigerii, został zalegalizowany w polskiej ambasadzie w Abuji . Chcemy aby maż przyjechał do Polski poznac moja rodzinę . Ja mieszkam w Anglii więc wystapi o EEAfamily permit. Ale zapytałam polskiego konsula w Abuji,jaki dokumenty przyniesc na spotkanie o wizę ,a on mi odpowiedział że mąż powinien wnioskować o kartę pobytu tymczasowego w Polsce , i ta karta będzie podstawą do przyznania wizy do Polski .Ale przecież on jest w Nigerii jak ma złożyć wniosek o tymczasowy pobyt w Polsce??Dzwoniłam do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ,powiedziano mi że wniosek składa sie osobiście .Więc o co tu chodzi ??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.