Pobyt czasowy

Legalizacja pobytu w Polsce

Proszę o poradę prawną z zakresu zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem.
 
Mój narzeczony jest Algierczykiem, znamy się 2 lata. Kilkadziesiąt razy w ciągu swego życia ubiegał się o wizy do UE różnych państw, bezskutecznie. Niedawno otrzymał wizę chyba 28 dniową na Maltę do strefy Shengen. Wiza skończyła się już ponad miesiąc temu. Przebywa na terenie UE we Francji nielegalnie, bez wizy. Mieszka tymczasowo u swojej siostry we Francji.
 
Jego paszport jest ważny do listopada tego roku. Chcielibyśmy wziąć ślub gdziekolwiek to możliwe. We Francji to raczej niemożliwe. Z tego, co wyczytaliśmy tylko obywatele i mieszkańcy mogą zawrzeć związek małżeński cywilny we Francji. Nie ma tam ślubów konkordatowych.
 
Istnieje ryzyko i obawa, że mój narzeczony może zostać deportowany w trakcie, gdy będzie próbował przyjechać do Polski. Czy mimo, że jest we Francji może się ubiegać o pozwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce do czasu zawarcia związku małżeńskiego w Polsce? W którym momencie może się ubiegać o pobyt czasowy?
 
Z tego, co wiem, może on uzyskać w swoim urzędzie miejskim w Algierii akt urodzenia, i zaświadczenie o stanie cywilnym, że jest single, na podstawie tego ambasada Algierii w warszawie wydaje zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego (tylko czy wyda ją bez wizy, nie jestem pewna).
 
Czy w tej sytuacji gdyby mój narzeczony szczęśliwie dotarł do Polski, możliwe będzie zawarcie ślubu tzw. wyznaniowego konkordatowego? Mi osobiście zależy na ślubie kościelnym. Mój narzeczony również się zgadza.
 
Wiem, że w tej sytuacji potrzebujemy także pomocy prawnej w legalizacji pobytu mojego narzeczonego. Ile orientacyjnie mogłoby kosztować przeprowadzenie procedury legalizacyjnej w naszej sytuacji przez państwa Kancelarię Prawną?
Opisana przez Panią sytuacja nie jest prosta i wymaga sporego zaangażowania w celu jej pomyślnego rozwiązania, jednak nie jest to sytuacja beznadziejna, której nie można w sposób pomyślny dla Państwa rozwiązać.
 
Zgodnie z art. 105 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Z powyższego przepisu wynika, iż złożenie wniosku mającego na celu legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce wymaga osobistej czynności cudzoziemca, co do której cudzoziemiec nie może udzielić pełnomocnictwa. Natomiast druga przesłanka z powołanego przepisu nie ma dla Państwa większego znaczenia albowiem pomimo nielegalnego pobytu w Polsce udziela się zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatelki polski.
 
Na obecnym etapie najważniejszy jest przyjazd Pani narzeczonego do Polski i rozpoczęcie z jednej strony procedury mającej na celu zalegalizowanie pobytu narzeczonego a z drugiej zawarcie związku małżeńskiego.
 
W sytuacji odmowy wydania dokumenty niezbędnego do zawarcia związku małżeńskiego przez Ambasadę Algierii w Polsce konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca w celu wydania postanowienia zwalniającego go z tego obowiązku. W przypadku odmowy wydania dokumentu należy poprosić Ambasadę Algierii o pisemną odmowę wydania dokumentu w celu przedstawienia Sądowi. Jak słusznie wspomniała Pani w pytaniu Cudzoziemiec musi posiadać swój akt urodzenia oraz zaświadczenie o stanie cywilnym.
 
Nie widzę przeszkód do zawarcia związku Konkordatowego, ale należy również rozważyć zawarcie związku małżeńskiego cywilnego a następnie wzięcie ślubu kościelnego w celu przyspieszenia procedury związanej z małżeństwem.
 
Koszt poprowadzenia całej procedury związanej z legalizacją pobytu Pani partnera w Polsce wynosi 4000 zł. 2000 zł płatne przy podpisaniu umowy oraz 2000 zł po uzyskaniu decyzji legalizującej pobyt cudzoziemca w Polsce. Ponadto należy liczyć się z dodatkowymi kosztami takimi jak: 340 zł opłata skarbowa od wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 100 zł opłata sądowa w przypadku konieczności złożenia wniosku, etc.
 
Nadmieniam, iż nasza Kancelaria Prawna posiada bogate doświadczenie w legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w tym legalizacji pobytu osób nielegalnie przebywających na terenie Polski.

Komentarze do wpisu

  1. Ania Pisze:

    Witam ja z pytaniem chcę zawrzeć małżeństwo w Algierii zgodnie z prawem polsko algierskim jesteśmy w trakcie załatwiania dokumenty złożone co mam zrobić by po otrzymaniu dokumentów z konsulatu w Algierii by mąż mógł przyjechać czy będzie jakiś problemy z jego przyjazdem

  2. anna Pisze:

    Witam.Jest problem od 6 wrzesnia czekam na karte pobytu od Urzedu Wojewódzkiego , kolejny raz Urząd wysyła mi pismo, że znowu przesówa termin rozpatrzenia wniosku na 31 sierpień 2017 roku. Jestesmy tym zaniepokojeni to raz i zdenerwowani bo nie moze podjąć pracy a mam czteroosobowa rdzine w tym jest nasze wspólne dziecko. Bardzo proszę pomóc nam , poradzić nam co mamy robić czy urząd może tak co cztery miesiące wysyłać pismo informując że rozpatrzenie wniosku o udzielenie karty pobytu bedzie przesunięty na kolejny termin. Jestem obywatelem Algierii żona Polka chce pracować by zaspokoić potrzeby rodziny ale w takiej chwili jak, jak mam tak żyć jak pomóc żonie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.