InneŚlub z cudzoziemcemPobyt stały

Brak ważnej wizy, deportacja

Naszym problemem jest brak wizy.  Mój narzeczony specjalnie wrócił do Azerbejdżanu po wizę, którą dostał na miesiąc, aby wyrobić nowy paszport. Kilka miesięcy temu próbowaliśmy wsiąść ślub w Danii, bo słyszeliśmy, że tam na ślub czeka się tylko 2 tygodnie, ale tamtejszy Urząd Stanu Cywilnego długo zwlekał z wyznaczeniem terminu a gdy już to zrobił to wiza dobiegła końca. Teraz narzeczony przebywa nielegalnie na terenie Europy. Czy jest możliwość ubiegania się o wizę czasową, dłuższą niż miesiąc?    Ja niestety nie mogę wysłać jemu zaproszenia, bo cały ten proceder jest dla mnie nie do przeskoczenia. Czy gdyby była możliwość założenia sprawy w Polsce to czy istnieje ryzyko, że deportują mojego narzeczonego? Bardzo się tego boję.  Niestety próbowaliśmy już chyba wszystkiego, ale sami sobie z tym nie poradzimy.  Czy jest sens zakładania takiej sprawy i jakie są tego koszty?

Sprawa nie jest prosta, ale jest do załatwienia mając na uwadze zamiar zawarcia przez Państwa związku małżeńskiego. Przesłanką udzielenia w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi jest m.in. pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polski. 
 
W chwili obecnej najlepiej, aby Pani narzeczony zamieszkał w Polsce i rozpoczął procedurę mającą na celu legalizację jego pobytu. Z jednej strony konieczne jest skompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego a z drugiej strony konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce u Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Cudzoziemca.
 
Należy zauważyć, iż Ustawa o cudzoziemcach, co do zasady chroni osoby pozostające zarówno w nieformalnych związkach, jak również w związkach formalnych przez ewentualną deportacją z Polski w sytuacji gdy naruszyłoby to prawo Cudzoziemca do życia w rodzinie.
 
Przykładowo w art. 330 Ustawy o cudzoziemcach wskazano, iż cudzoziemcowi udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany lub zachodzą przesłanki do jej udzielenia, lub cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że celem zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia jest obejście niniejszej ustawy.
 
Ponadto zgodnie z art. 303 Ustawy o cudzoziemcach decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie wydaje się cudzoziemcowi, gdy jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że celem zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia jest obejście niniejszej ustawy.
 
Kompleksowy koszt poprowadzenia sprawy wynosiłby 5000 zł. 2500 zł płatne przy podpisaniu umowy oraz 2500 zł po zalegalizowaniu pobytu Pani narzeczonego w Polsce.

Komentarze do wpisu

  1. kamila Pisze:

    Witam mamy problem z uzyskaniem zaświadczenia z Ambasady Algierskiej w Warszawie o możliwości i nieistnieniu przeciw wskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Mój narzeczony w chwili obecnej przebywa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców stara sie o ochrone miedzynarodowa. Posiadam jego akt urodzenia oraz dokument potwierdzajacy ze jest kawalerem. Jednak Ambasada chce żeby on stawił się tam osobisci co w jego przypadku jest nie możliwe co możemy w tej sytuacji zrobić. Proszę o jak najszybszą odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.