Praca

Relokacja, przeniesienie pracowników do Polski

Jesteśmy dużą firmą farmaceutyczną posiadającą swoje biura w Polsce, Rosji oraz kilku innych krajach położonych na terenie Unii Europejskiej. Obecnie podjęliśmy decyzję o przeniesieniu pracowników z jednego z naszych biur położonych na terenie Unii Europejskiej do Polski. Będzie to ok. 20 pracowników wraz z rodzinami. Pracownicy posiadają zezwolenia na pracę w miejscu ich obecnej pracy oraz wizy Schengen – są obywatelami Rosji, Ukrainy i Białorusi. Proszę o informację jak najszybciej możemy doprowadzić do sytuacji, aby mogli legalnie podjąć pracę w naszej placówce, otrzymali zezwolenia na pobyt czasowy oraz jaki wynosiłoby zlecenie Państwu obsługi prawnej w tym zakresie oraz co ona obejmuje. Nadmieniam, iż pracownicy będą pracować w Warszawie.

W celu jak najszybszego sprowadzenia pracowników do Polski w pierwszej kolejności należałoby wyrobić pracownikom oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy mogą podejmować pracę w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. Procedura uzyskania oświadczenia trwa jeden dzień – rejestracji oświadczenia dokonuje się w Urzędzie Pracy na ul. Grochowskiej w Warszawie. Na podstawie przedmiotowych oświadczeń bezpośrednio po przyjeździe do Polski cudzoziemcy będą mogli podjąć pracę w Polsce.
 
Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt i pracę oraz wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy dla ich rodzin. Zgodnie z przepisami Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy otrzymuje cudzoziemiec, który wykaże, iż musi przebywać, przez co najmniej 3 miesiące na terenie polski. 
 
Powyższe zezwolenia cudzoziemiec może otrzymać na okres powierzenia mu pracy tj. nie dłużej niż na okres 3 lat. W trakcie procedury będzie trzeba wykazać, iż cudzoziemiec posiada środki na utrzymanie tj. przedstawić umowę o pracę, posiada ubezpieczenie tj. przedstawić RMUA oraz ma miejsce zamieszkania tj. okazać umowę najmu, użyczenia, etc. Dodatkowo należy przeprowadzić test rynku pracy i otrzymać opinię Urzędu Pracy, iż na oferowane stanowiska nie ma chętnych (spełniających oczekiwania pracodawcy) obywateli polskich.
 
Po 2 miesiącach od złożenia wniosku osoby otrzymają zezwolenia na pobyt czasowy, po trzech latach procedurę należy ponowić a po 5 latach pracy w Polsce cudzoziemiec może wnioskować o udzielenie mu zgody na pobyt rezydenta długoterminowego.
 
Koszt obsługi prawnej opisanej relokacji prawników wynosiłby 10 000 zł + VAT i obejmuje:
  1. Uzyskanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy;
  2. Złożenie ofert pracy oraz uzyskanie opinii Urzędu Pracy niezbędnej do zatrudnienia pracowników;
  3. Złożenie wniosków oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce;
  4. Organizacja spotkania z cudzoziemca w celu odpowiedzi na zadane przez nich pytania;
  5. Stała obsługa prawna pracodawcy przez czas trwania zlecenia w zakresie problemów prawnych związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcom – analiza umów o pracę pod względem zgodności z Ustawą o cudzoziemcach, etc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.