PracaZezwolenie na pracęDziałalność gospodarcza

Praca na rzecz Uber, Bolt, Uber Eats

W styczniu 2020 r. mają wejść w życie znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym. Którą w społeczeństwie nazywają “ustawą uberową”, gdyż będzie ona regulować zjawisko, które wcześniej nie było znane prawu.   Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, które stworzą jednakowe warunki pomiędzy taksówkami a podmiotami […]

W styczniu 2020 r. mają wejść w życie znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym. Którą w społeczeństwie nazywają “ustawą uberową”, gdyż będzie ona regulować zjawisko, które wcześniej nie było znane prawu.
 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, które stworzą jednakowe warunki pomiędzy taksówkami a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem przy przewozie osób samochodami osobowymi. Rząd zapowiada, że nowe regulację będą sprzyjać uczciwej konkurencji. 
 
Ponadto, takie zmiany będa pozwalały na zapewnienie większego bezpieczeństwa pasażerom, gdyż znowelizowana ustawa precyzuje konkretne wymogi, które będą pozwalać na kontrolę prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej oraz podmiotów z nimi współpracujących.
 
W nowelizacji ustawy zostało zdefiniowano takie pojęcie jak “pośrednictwo przy przewozie osób”,  przewidziano możliwość stosowania aplikacji mobilnej, która zostanie wykorzystywana jako alternatywna urządzenia służącego do naliczenia opłaty wobec obecnie stosowanych taksometru oraz kasy fiskalnej. 
 
Pośrednicy przy przewozie osób będą mogli zlecać usługi przewozowe wyłącznie przedsiębiorcy posiadającemu licencję upoważniającą do zarobkowego przewozu osób. Ma to dotyczyć przewozu osób pojazdem samochodowym (przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) lub przewozu taksówką.
 
Pośrednik będzie musiał sprawdzić, czy podmiot, który realizuje zlecenia na jego rzecz ma ważną licencję. Za niewywiązanie się z tego obowiązku na pośrednika będzie nakładana kara w wysokości 10 000 zł.
 
Przy składaniu wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego dotyczącego pośrednictwa przy przewozie osób – przedsiębiorca będzie musiał dołączyć informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo przedstawić numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 
[wazne]Pośrednik przy przewozie osób będzie musiał prowadzić elektroniczny rejestr, w którym przez 5 lat mają być przechowywane wszystkie informacje na temat zleceń przewozowych. Ma też prowadzić elektroniczną ewidencję, w której przez 5 lat będą przechowywane dane dotyczące przedsiębiorców, którym zlecono przewozy osób. Zmiany te umożliwią skuteczną kontrolę podmiotów świadczących usługi pośrednictwa dotyczącego przewozu osób, w tym również pod kątem wywiązywania się przez nie z obowiązku podatkowego.[/wazne]
 
Oprócz pozytywnych zmian, które powinna przynieść nowelizacja ustawy, są również negatywne, które odczują na sobie obywatele państw spoza UE, a jest ich niemało. Należy wskazać, że w danym czasie w Uberze oraz Bolce około 70 % kierowców – to cudzoziemcy, pochodzące z różnych państw spoza UE, np. Ukraina, Białoruś, Gruzja , Indie. Większość z cudzoziemców są podpięte pod firmy, które są pośrednikami przy przewozie osób, jednak nie podpisują żadnych umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, co w istocie prawa jest nielegalnym zatrudnieniem. Ponadto, cudzoziemcy, które zajmują się przewozem osób bardzo często nie mają nawet pozwolenia na pracę, co oznacza, że w ogóle nie mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Taki stan rzeczy doprowadza do tego, że zatrudnione cudzoziemcy nie mają pozwolenia na pracę, nie mają podpisanej umowy oraz nie odprowadzają podatki do US oraz składki do ZUS.
 
[wazne]Po nowelizacji, firmy-pośrednicy przy przewozie osób zostaną zobowiązane do wyrobienia pozwolenia na pracę takiemu cudzoziemcowi oraz podpisania z nim umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, co pozwoli na zalegalizowanie pracy cudzoziemców. Z jednej strony, po takich zmianach cudzoziemcy zostaną bardziej chronione przed nie wypłatą oraz ubezpieczone. Z drugiej strony, w świetle tego, że w czasie teraźniejszym wyrobienie pozwolenia na pracę jest bardzo skomplikowane i czasochłonne, spora ilość cudzoziemców nie będzie mogła tego zrobić.[/wazne]
 
Ponadto, zalegalizowanie pracy pracowników, a w przyszłości opłacenie składek, może obciążyć firmy pośredniczące przy przewozie osób tak mocno, że prowadzenie takiego biznesu może stać po prostu zbyteczne, jeżeli one nie podniosą cenę za swoje usługi. W zakres ich usług wchodzi przede wszystkim podpięcie kierowcy pod swoją firmę przez aplikację oraz wypłata wynagrodzenia. Po obciążeniu takich firm obowiązkiem faktycznego zatrudnienia pracowników, co skutkuje w przyszłości odprowadzeniem składek,  kierowcy powinni będą płacić więcej za ich usługi. Jeżeli tak się stanie, to kierowcy Ubera nie będą pracować za takie wynagrodzenie, które Uber lub Bolt proponuje teraz. W takim razie Uber oraz Bolt będą zmuszeni podwyższyć stawki za przejazd albo wyjść z rynku.  No i w końcu jest oczywistym, że podwyższonymi kosztami za przejazd zostanie obciążony końcowy konsument. W takim razie tak dużej różnicy w cenie już nie będzie. I konkurencja będzie polegała jedynie na tym, kto będzie oferować usługi o lepszej jakości.
 
Niestety dla Ubera nie jest to jeden problem, gdyż, dopóki, ustawowo nie jest uregulowany Uber Eats. Na dzień dzisiejszy ilość cudzoziemców, wykonujących pracę na rzecz Uber Eats jest jeszcze większa. Ponadto większość z nich nie wykonuje pracę legalnie, gdyż nie posiada pozwolenia na pracę. Każdy dzień postrzegamy dużo cudzoziemców, które dostarczają jedzenia wykorzystując aplikacji Uber Eats. Jednak, gdyby pracownik  Straży Granicznej lub policji poprosił o pozwolenie na pracę oraz umowę zawartą pomiędzy nim a firmą-pośrednikiem to w 90 % nie otrzymałby. W związku z tym, kiedy taka praca zostanie uregulowana ustawowo – to tylko kwestia czasu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.