PracaOddelegowanie pracownika

Oddelegowanie pracownika

Każdy zatrudniony w danym zakładzie pracownik ma ściśle określone miejsce, w którym powinien wykonywać swoje zajęcia. Czasem jednak zdarza się, że zachodzi konieczność przeniesienia osoby. Kiedy stosunek realizowany jest w innym miejscu, niż przewiduje to umowa, mówimy o oddelegowaniu. Jak wyglądają kwestie prawne związane z przeniesieniem czasowym cudzoziemców z krajów trzecich? O tym mówimy w […]

Każdy zatrudniony w danym zakładzie pracownik ma ściśle określone miejsce, w którym powinien wykonywać swoje zajęcia. Czasem jednak zdarza się, że zachodzi konieczność przeniesienia osoby. Kiedy stosunek realizowany jest w innym miejscu, niż przewiduje to umowa, mówimy o oddelegowaniu. Jak wyglądają kwestie prawne związane z przeniesieniem czasowym cudzoziemców z krajów trzecich? O tym mówimy w poniższym artykule, zapraszamy do krótkiej lektury.

Oddelegowania pracownika – podstawa prawna

Pracodawca prowadzący swoją działalność w kraju trzecim, tj. nie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innym niż Szwajcaria, wykazujący chęć czasowego przeniesienia pracownika, musi spełnić szereg warunków. Zasady związane z oddelegowaniem pracowników do wykonywania obowiązków zawodowych na terytorium Rzeczpospolitą Polską są zapisane w art. 140 i 141 4 rozdziału Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Zgodnie z przepisami taka osoba musi uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Zgody udziela się, jeśli cudzoziemiec ma:

– zezwolenie na pracę typu C lub pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy;

– źródło stabilnego i regularnego dochodu;

– zagwarantowane miejsca zamieszkania na terytorium Polski;

– może przedstawić dokumenty mówiące o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego.

Zezwolenia udziela się na czas nie przekraczający 3 lat. Wydanie decyzji następuje nie wcześniej niż po upływie 30 dni. Obowiązkiem cudzoziemca jest poinformowanie właściwych organów, tj. wojewody, o ewentualnym ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w terminie 15 dni roboczych.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o oddelegowanie pracownika należy złożyć, jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma trwać dłużej niż 3 miesiące. Składa się go we właściwym urzędzie w Wydziale Spraw Cudzoziemców osobiście (ważne, trzeba to zrobić nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu) lub pocztą (liczy się data nadania korespondencji), przy czym w tym drugim wypadku konieczne będzie stawienie się na wizycie w placówce celem pobrania odcisków linii papilarnych. Należy mieć przy sobie wypełniony wniosek o oddelegowanie pracownika, 4 aktualne fotografie wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, kserokopię ważnego dokumentu podróży oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.