Obywatelstwo

Nadanie obywatelstwa a brak paszportu z kraju pochodzenia

Chciałam zapytać czy prawdą jest, że żeby złożyć wniosek o obywatelstwo do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to trzeba mieć akt urodzenia obojga rodziców? I jakie dokumenty są obowiązkowe, ażeby wniosek został rozpatrzony? Czy jeśli ktoś nie posiada paszportu ze względu na nieodbytą służbę wojskową, może spróbować złożyć wniosek i spróbować?

Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie polskim na wniosek cudzoziemca Prezydent Rzeczypospolitej polskie może nadać obywatelstwo polskie. Ustawa wskazuje, iż do wniosku o nadanie obywatelstwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
  1. Dane cudzoziemca
  2. Informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca
  3. Dane małżonka cudzoziemca
 
Ponadto do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające dane rodziców, jeżeli w przeszłości posiadali oni obywatelstwo polskie oraz dokumenty potwierdzające posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego.
 
Z przepisów Ustawy o obywatelstwie polskim nie wynika, więc aby cudzoziemiec musiał posiadać ważny paszport z kraju swego pochodzenia, jak również aby musiał dołączyć akty urodzenia rodziców w sytuacji gdy nie posiadali oni obywatelstwa polskiego.
 
Natomiast powszechną praktyką jest wymaganie przedstawienia aktu urodzenia cudzoziemca umiejscowionego w Polsce z wpisanym nazwiskiem panieńskim matki i warto o posiadanie tego dokumentu zadbać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.