InnePraca

Dni wolne od pracy

W związku z obchodami wigilii Bożego Narodzenia przez osoby wyznania prawosławnego postanowiłem dzisiaj napisać kilka słów o przepisach prawa pracy a w szczególności prawie do zwolnienia od świadczenia pracy w święta inne rzymskokatolickie.   W Polsce dni wolne od pracy zostały zdefiniowane w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. […]

W związku z obchodami wigilii Bożego Narodzenia przez osoby wyznania prawosławnego postanowiłem dzisiaj napisać kilka słów o przepisach prawa pracy a w szczególności prawie do zwolnienia od świadczenia pracy w święta inne rzymskokatolickie.
 
W Polsce dni wolne od pracy zostały zdefiniowane w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z powołaną ustawa dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz następujące dni:
 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,
 
Ustawa o dniach wolnych od pracy dotyczy wszystkich pracowników – niezależnie od ich wyznania. Nie oznacza to jednak, iż osoby innych wyznań zostały pozbawione prawa do obchodzenia świąt, które w wyznawanej przez nich religii mają charakter szczególny.
 
Osoby należące do Kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymaganiami wyznawanej przez siebie religii. Pracodawca ma w takiej sytuacji obowiązek udzielenia dnia wolnego (Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania).
 
[wazne]Pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia.[/wazne]
 
Przepisu powyższego nie stosuje się w razie świąt religijnych przypadających w określonym dniu każdego tygodnia. W celu umożliwienia pracownikowi obchodzenia tych świąt pracodawca, na prośbę pracownika, ustala dla niego indywidualny rozkład czasu pracy.
 
W przypadku osób wyznania prawosławnego zdefiniowano, które są to dni. Mianowicie art. 14 Ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wskazuje, iż osoby należące do Kościoła mają prawo do obchodzenia świąt prawosławnych również według kalendarza juliańskiego, są to:
 • 7 stycznia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
 • 8 stycznia – drugi dzień Bożego Narodzenia;
 • 19 stycznia – Chrzest Pański;
 • 7 kwietnia – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny;
 • drugi dzień Wielkiejnocy;
 • 19 sierpnia – Przemienienie Pańskie;
 • 28 sierpnia – Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny.
 
Osobom określonym powyżej przysługuje zwolnienie od pracy lub nauki w tych dniach bez prawa do wynagrodzenia, jeżeli święta te nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.