Pobyt stałyCofnięcie zezwolenia

Cofnięcie zezwolenia

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo przebywać na terytorium Polski przez okres do 3 miesięcy bez konieczności rejestracji swojego pobytu. Może się on wówczas legitymować dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (najczęściej paszportem). Jeśli natomiast pobyt w Polsce trwa dłużej niż wspomniane 3 miesiące, wówczas osoba ta jest zobowiązana do zarejestrowania swojego pobytu. Wniosek o zarejestrowanie […]

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo przebywać na terytorium Polski przez okres do 3 miesięcy bez konieczności rejestracji swojego pobytu. Może się on wówczas legitymować dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (najczęściej paszportem). Jeśli natomiast pobyt w Polsce trwa dłużej niż wspomniane 3 miesiące, wówczas osoba ta jest zobowiązana do zarejestrowania swojego pobytu. Wniosek o zarejestrowanie składa się osobiście do wojewody odpowiedniego ze względu na miejsce pobytu.

Zezwolenie jednolite

Zezwolenie jednolite jest wydawane cudzoziemcom, którzy zamierzają podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski. Cała procedura ubiegania się o ten dokument została możliwie najbardziej uproszczona i obecnie odbywa się w ramach jednego postępowania administracyjnego. Co istotne, zezwolenie to pozwala cudzoziemcowi nie tylko na przebywanie na obszarze Polski, ale również na podjęcie tutaj pracy. Jest to bardzo ważne, gdyż zdejmuje z pracodawcy obowiązek składania osobnego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Cudzoziemcowi wraz z zezwoleniem na pobyt wydawana jest karta pobytu. To właśnie ona potwierdza tożsamość konkretnej osoby, a dodatkowo uprawnia ją do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności okazywania wizy.

Zdarza się, że wojewoda jednak cofa zezwolenie, co ma miejsce w ściśle określonych sytuacjach.

Kiedy zezwolenie może zostać cofnięte?

Zezwolenie może zostać cofnięte w sytuacji, gdy ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia lub też w momencie, gdy cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia. Oprócz tego dokument ten może zostać cofnięty w sytuacji, gdy cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności lub też, gdy opuścił Polskę na okres powyżej 6 lat.

Zezwolenie na pobyt stały, którego podstawą było pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski może zostać cofnięte, jeśli cudzoziemiec rozwiódł się w ciągu 2 lat od chwili udzielenia zezwolenia na pobyt stały.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.