Карта Поляка

Укладення шлюбу з іноземцем в Польщі

Я хочу укластишлюб з іноземцем – громадяниномУкраїни, якийперебуває у Польщі нелегально. Чиможу я укластишлюб в Польщі? Що ми повиннізробитидалі, щобміймайбутнійчоловікмігжитизі мною в Польщі. Мені б хотілося, щобмоємумайбутньомучоловікові не довелосяїхати з Польщі, а йогоперебування тут у країнібулилегалізовані.

Сімейний кодекс визначаєситуації, в якихчоловік і жінка не можутьвступити в шлюб:
  1. не можеукластишлюб особа, яка не досяглавісімнадцятироків. Як виняток у шлюбможевступити особа, яка досяглашістнадцятироків, але лише при наявностіповажних причин, а з обставинвипливає, щоукладенняшлюбує за взаємноюзгодою.
  2. не можеукластишлюб особа яка є повністюнедієздатною
  3. не можеукластишлюб особа яка страждає на душевну хворобу, абомаєвідхилення у розумовомурозвитку. Проте, якщо стан здоров'яабосвідомостітакоїлюдини не загрожуєсімейнійпаріабоздоров'юмайбутнього потомства, і якщоцялюдина не є повністюнедієздатним, суд можедозволитиукладанняшлюбу.
  4. не можутьвступати в шлюб, тіхтовжеперебуває у шлюбі
  5. не можутьвступати в шлюбміж собою родичі по прямійлінії, брати і сестри, далекіродичі по прямійлінії. Проте за наявностіповажних причин, суд можедозволитиукладанняшлюбуміж далекими родичами по прямійлінії.
  6. не можутьвступати в шлюбміж собою усиновлювач та усиновлений.
 
Факт незаконного перебуванняВашогонареченого на територіїПольщі не являє собою перешкоди до укладенняВашогошлюбу. Слід, однак, звернутиувагу, що Закон про актигромадянського стану, вимагає, щобіноземецьмаючинамірукластишлюб з громадяниномПольщі представив документ, якийпідтверджує, щозгідно з чиннимзаконодавством, можевступити в шлюб, відповідно до положень закону від 4 лютого 2011 року. – Міжнароднеприватне право (ОфіційнийВісник № 80, поз. 432, а також з 2014 року. поз. 827) йогоможливістьвступу в шлюбоцінюється на основіпольського права.
 
Якщоотримання документа, про якейдетьсявище, призводить до труднощівподоланняперешкод, тоді суд в порядку непроцесуальному на проханняіноземцяможейогозвільнитивідподанняцього документа. В ходірозгляду про звільненняіноземцявіднадання документа, суд на підставівідповідного закону визначає, чиможе ця особа вступити в шлюбчині.
 
З моїхінформаціївипливає, щоУкраїна не видає такого документа, і необхідно буде подати заяву до Суду про видачу постанови про звільненнявідобов'язкунадаватицей документ.
 
У відповідностізі ст. 158 ст. 158 Закону про іноземців – дозвіл на тимчасовепроживання для члена сім'їгромадянинаРеспублікиПольщанадаєтьсяіноземцю, коли шлюб буде визнано за громадяниномРеспублікиПольщазгідно з положеннямипольськогозаконодавства.
 
Звертаю вашу увагу, що наведена вищестаття не дає органу будь-якоїсвободи в прийняттірішень, якщо ваш чоловік буде дотримуватисявсіхзаконодавчихвимог, то орган не можевідмовитийому у видачі виду на проживання в Польщі. Хочу зазначити також, що при цьому в разіподання заяви про видачудозволу на тимчасовеперебування у зв'язку з перебуванням у шлюбі не маєзначення той факт, чиперебуває ваш чоловік легально або нелегально в Польщі.
 
Проведеннясправиви можете доручитинашійфірмі. Вартістьведеннясправи, аж до їїуспішногозавершення становить 3000 злотих оплата відбуваєтьсячастково, 2 внескі – половина відразу і половина післяуспішногозавершеннясправи. Крім того, необхідно буде сплатитисудовийзбір в розмірі 100 злотих і держмита 340 злотих.

додати коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Статті в цій категорії