Оскарження рішенняТимчасове проживання

Скасування рішення про заборонув’їзду в Польщу

Я студентка з України, 4 дніперебувала в Польщіпіслявикористання допустимого термінуперебування на території, післяцьогоотрималадепортацію на 6 місяців. Коли я повернуласядодому я подала документи на візу і отрималапозитивнерішення. Я приїхала на кордон, щоб подати заяву про скасуваннязаборонив'їздудоПольщі, але митник сказав мені, що у мене є віза і це значить, що заборона на в'їздскасовується і пропустив мене в Польщу. Коли я поїхаладодому на свята мене затримали на кордоні на 9 годин і в цей раз мені дали 3 роки депортації. Я вже написала заяву про скасуванняпершої заборони в'їзду та після 14 днів я напишу про скасуваннядругої заборони в'їзду.
 
Скільки часу потрібно начальнику прикордонноїслужби, щобвинестирішенняу справі? Чи обґрунтованобулорішення про заборонув'їзду, якщоцеприкордонна служба пропустила мене в Польщу?
Відповідно до положеньадміністративно-процесуального кодексу рішення у справіякі вимагаютьроз'яснювальнихдій повинно бути виконано не пізнішеніжпротягоммісяця, особливо складного – не пізніше 2-х місяціввіддати початку процедури, післяоскарження – протягом 1-го місяцявіддатиодержанняоскарження. (ст. 35 кпап).
 
Звертаю вашу увагу на те, щовід заяви про зняття заборони в'їзду на територіюПольщісправляєтьсягербовийзбір у розмірі 10 злотихзгідно з додатком до Закону про сплатуподатків.
 
У відповідностізі ст. 318 Закону про іноземців у рішенні про зобов'язанняіноземця до поверненнявиносить постанову про заборону повторного в'їзду на територіюРеспублікиПольщаабо на територіюПольщі та країнШенгенськоїзони і встановлює строк цієї заборони.
 
Орган, якийвинісрішення про зобов'язанняіноземця до повернення, на проханняіноземця, під час прийняттярішенняможескасуватизаборону. Закон про іноземців не передбачаєіншоїситуації в якійця заборона може бути скасованаабозупинена. Зокрема, той факт, що Консул РеспублікиПольща видав Вам візу не дає права на скасуваннярішення про заборонув'їзду на територіюПольщі, щонадаліпризвело до визнанняприкордонноїслужби, що Ви не виконалипокладеного на Вас зобов'язання і буловинесенорішення про черговузаборонув'їзду на територіюПольщі, щоповністювідповідає чинному законодавству.

додати коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Статті в цій категорії