Без категорії

Дозвіл на тимчасове перебування

Ми ведемо підприємницьку діяльність в Польщі близько 2-х місяців. Організаційно-правова форма компанії – товариство з обмеженою відповідальністю. Член товариства є іноземкою яка перебувала в Польщі на підставі візи. У відповідності з положеннями Польського законодавства, іноземець може подати заяву на тимчасове перебування у зв'язку з веденням підприємницької діяльності в Польщі. 
 
Так як компанія працює тільки два місяці і ми не маємо можливості продемонструвати значних доходів треба довести, що діяльність компанії є «вигідною для національної економіки». Питання полягає в наступному: Що це означає «діяльність компанії, яка є вигідною для національної економіки»?
Дозвіл на тимчасове перебування в цілях ведення підприємницької діяльності надається іноземцю, якщо метою його перебування на території Республіки Польща є ведення господарської діяльності на підставі законів, що діють у цій сфері на території Польщі.
 
В даний час, чинний з 1 травня 2014 року Закон «Про іноземців», значно демократизує умови, які повинен виконати іноземець бажаючи отримати дозвіл на тимчасове проживання з цього заголовка, тобто ведення підприємницької діяльності.
 
Зокрема, компанія з обмеженою відповідальністю має в податковому році, який передує подачі заявки про видачу іноземцю дозволу на тимчасове перебування для здійснення господарської діяльності, повинен досягти прибутку, яка становить не менше 12-кратної середньомісячної винагороди у воєводстві, в якому цей суб'єкт перебуває або проживає, в третьому кварталі року, що передує поданню заявки, оголошеного Головою Головного статистичного управління на підставі статті 30 абз. 2 закону від 26 жовтня 1995 р. o деяких видах підтримки житлового будівництва (З. В. від 2013 р. підлогу. 255) або працевлаштувати на невизначений час і в повному вимірі робочого часу не менш ніж на 1 рік, що передує подачі заявки, не менше 2 робітників, які є польськими громадянами або іноземцями, про яких йдеться у статті 87 абз. 1 п. 1-9 закону від 20 квітня 2004 р. o просуванні зайнятості та установах ринку праці.
 
З цього правила існує виняток. Дозвіл видається також, якщо компанія підтверджує, що має засоби, що дозволяють виконати в майбутньому умови, представлені вище, або діє в напрямку, який дозволить виконати ці умови у майбутньому, зокрема проводить дії, які спрямовані на зростання інвестицій, трансфер технологій, впровадження корисних інновацій або створення робочих місць.
 
Компанія може представити бізнес-план, з якого випливало б, що є реальні шанси на задоволення в певному майбутньому умов встановлених законом. До речі, я вніс зауваження на полях з приводу того, що чинний закон вже не говорить поняттям «вигідно для національної економіки», це доставляло багато проблем при тлумаченні цього поняття.
 
У разі виникнення додаткових запитань, я залишаюся у вашому розпорядженні. Крім того, повідомляю, що існує можливість доручити нам вести справи про отримання дозволу на тимчасове проживання Вашого бізнес-партнера.

додати коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Статті в цій категорії