Тимчасове проживання

Возз’єднання родини у Польщі

Возз’єднання з родиною  у випадку проживання у Польщі, шлюбу з громадянином Польщі та наявності карти побиту Відповідно до правового порядку, що діє на території Республіки Польща, особа яка проживає на цій території, одружена з громадянином Польщі та володіє картою побиту може забрати свою родину до себе на постійне проживання. Звичайно, це залежить від певних умов […]

Возз’єднання з родиною  у випадку проживання у Польщі, шлюбу з громадянином Польщі та наявності карти побиту

Відповідно до правового порядку, що діє на території Республіки Польща, особа яка проживає на цій території, одружена з громадянином Польщі та володіє картою побиту може забрати свою родину до себе на постійне проживання. Звичайно, це залежить від певних умов і вимагає спеціальної процедури.

Ця стаття описує, як це виглядає на практиці, які законодавчі положення регулюють ці питання і як іноземець повинен діяти крок за кроком для того, щоб об’єднатися з членами своєї родини.

Крок перший — отримання дозволу на постійне проживання

Для того, щоб іноземець міг привезти членів своєї сім'ї на територію Польщі, його перебування в Польщі повинно бути повністю легалізовано.

Найкращий спосіб — це отримати дозвіл на постійне проживання.

Відповідно до ст. 195 абзац. 1 пункт 4 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців (журнал законів 2020 року, пункт 35 із змінами) – дозвіл на постійне проживання надається іноземцю на невизначений термін, на його прохання, якщо:

1) він / вона одружений з громадянином Польщі та шлюб визнаний законодавством Республіки Польща, і пробув у ньому принаймні 3 роки до дати подання заяви, і

2) безпосередньо перед цим він / вона постійно перебував на території Польщі протягом принаймні 2 років на підставі дозволу на тимчасове проживання, наданого у зв'язку з одруженням з цим громадянином Польщі або у зв'язку з отриманням статусу біженця, надання додаткового захисту чи згоди на перебування з гуманітарних причин.

Дозвіл на постійне проживання надається іноземцю або відмовляється в його наданні воєводою за місцем проживання іноземця, шляхом винесення відповідного рішення (стаття 201 (1) Закону про іноземців).

Іноземець повинен подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання особисто, не пізніше останнього дня свого законного перебування на території Республіки Польща. Сама заявка подається на спеціальному бланку, який можна знайти на веб-сайтах воєводських управлінь, одночасно додаючи підтверджуючі документи, які обгрунтовують подання цієї заявки (ксерокопія дійсного проїзного документа, чотири актуальні фотографії, актуальну копія свідоцтва про шлюб, копію посвідчення особи дружини/чоловіка, документи, які підтверджують, що перебування на території Польщі було безперервним) і письмову заяву складену під страхом кримінальної відповідальності за надання неправдивої інформації.

Процедура надання посвідки на постійне проживання іноземцю повинна тривати не довше ніж 3 місяці з дати її ініціювання, а процедура оскарження – 2 місяці з дати отримання апеляції (стаття 210 Закону про іноземці).

Іноземцеві, який отримав дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі, воєвода за місцем проживання видає карту побиту. Карта підтверджує особу іноземця під час його перебування в нашій країні і дає йому право разом з проїзним документом багато разів перетинати кордон без необхідності отримання візи.

Перша карта проживання видається  воєводою, який надав іноземцю дозвіл на постійне проживання на термін 10 років з дати його видачі, а до закінчення терміну дії її слід замінити. Іноземець, який має дозвіл на постійне проживання, має право працювати на території Польщі без необхідності мати дозвіл на роботу.

Крок другий – іноземець отримує дозвіл на тимчасове проживання з метою воз’єднання для членів своєї сім'ї

Іноземці, які легально проживають на території Республіки Польща, після виконання певних умов, встановлених чинним законодавством, мають право привезти членів своєї сім'ї з метою возз'єднання.

Відповідно ст. 159 з. 1 п. 1 літ.а  Закону про іноземців – дозвіл на тимчасове проживання з метою возз'єднання сім'ї надається іноземцю, якщо він приїжджає на територію Республіки Польща або залишається на цій території з метою возз'єднання зі своєю сім'єю та є членом сім'ї іноземця, який проживає в Польщі на підставі постійного дозволу на проживання.

На додаток до вищезазначеної умови, такий іноземець також повинен мати медичне страхування або підтвердження того, що страхова компанія покриває витрати на його лікування на території Республіки Польща, джерело стабільного та регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на життя для себе та членів своєї сім'ї, які перебувають на його утриманні та місце проживання в Польщі.

В перелік осіб, членів родини іноземця, які мають право отримати дозвіл на тимчасове проживання з метою возз'єднання, входять:

1. особа, яка перебуває з іноземцем у шлюбі, визнаному законодавством Республіки Польща

2. неповнолітня дитина іноземця або неповнолітня дитина особи, яка перебуває з ним у шлюбі, визнаному законодавством Республіки Польща, включаючи усиновлену дитину,

3. неповнолітня дитина іноземця, включаючи усиновлену дитину, яка перебуває на його утриманні, над якою іноземець фактично здійснює батьківську опіку,

4. неповнолітня дитина особи, яка перебуває з іноземцем у шлюбі, визнаному законодавством Республіки Польща, включаючи усиновлену дитину, яка перебуває на її утриманні, над якою вона фактично здійснює батьківську опіку,

Членом сім'ї неповнолітнього іноземця, якому надано статус біженця або додатковий захист, який перебуває на території Польщі без опіки, також вважається доросла особа, відповідальна за неповнолітнього відповідно до чинного в Польщі законодавства (стаття 159 (3) Закону про іноземців).

Процедура надання дозволу на тимчасове проживання для членів сімї іноземця

Для того, щоб іноземець зміг привезти свою родину до Польщі з метою возз'єднання, необхідно провести відповідну адміністративно-правову процедуру.

Дозвіл на тимчасове проживання членам сім'ї іноземця надається за заявою, поданою іноземцем, не пізніше останнього дня його законного перебування на території Республіки Польща та обставини, що є підставою для надання цього дозволу виправдовують його перебування в Польщі довше ніж 3 місяці. Дозвіл охоплює період, необхідний для досягнення мети перебування іноземця в Польщі, однак він не може перевищувати 3 років (стаття 98 Закону про іноземців).

Сама заява, згідно шаблону, затвердженого Міністром внутрішніх справ і яку можна знайти на веб-сайтах воєводських управлінь, подається до воєводи за місцем проживання іноземця.

Воєвода надає або відмовляє у наданні дозволу, шляхом винесення адміністративного рішення протягом принаймні одного місяця з моменту порушення провадження у цій справі. В рішенні також вказується термін дії дозволу на тимчасове проживання.

До бланку заявки іноземець, у якого також беруть відбитки пальців, зобов’язаний додати ксерокопію дійсного проїзного документа (оригінал повинен бути представлений для перевірки), а також чотири актуальні фотографії та документи, необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві та підтвердження обставин, що виправдовують необхідність отримання дозволу на тимчасове проживання (стаття 106 Закону про іноземців).

Якщо іноземець перебуває за межами території Республіки Польща, заява про надання дозволу на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї подається іноземцем, який проживає в Польщі, до якого приїжджає член його сім’ї.

У випадку неповнолітнього іноземця, заява про надання дозволу на тимчасове проживання подається його батьками або опікунами, призначеними судом, або одним із батьків або одним з опікунів, призначених судом (стаття 105 (3) (1) Закону про іноземців).

Під час подання заяви про надання дозволу на тимчасове проживання іноземцю, який є неповнолітнім і якому на день подання заяви виповнилося 6 років, необхідна його присутність.

Якщо заява про надання дозволу на тимчасове проживання була подана протягом встановленого терміну та під час законного перебування іноземця на території Польщі, не містила формальних невідповідностей або вони були виправлені вчасно, воєвода проставляє в проїзному документі іноземця штамп, який підтверджує подання заяви. Перебування іноземця вважається законним з дати подання заяви до дати, коли рішення про надання дозволу на тимчасове проживання стає остаточним (стаття 108 Закону про іноземців).

Правові наслідки надання дозволу на тимчасове проживання для членів сімей іноземців

Іноземцеві, який отримав дозвіл на тимчасове проживання на території Польщі, воєвода видає карту проживання. Це підтверджує особу іноземця під час його перебування в нашій країні і дає йому право разом з проїзним документом багато разів перетинати кордон без необхідності отримання візи.

У випадку, якщо від імені іноземця, що перебуває за межами Польщі, заяву про надання дозволу на тимчасове проживання подав член його родини, карта проживання видається на прохання іноземця, якому надано дозвіл.

Органом, уповноваженим видавати карту проживання є воєвода, який видав дозвіл на тимчасове проживання іноземцю. Подаючи заявку на отримання карти необхідна присутність іноземця для взяття у нього відбитків пальців.

Іноземець зобов'язаний забрати карту особисто, але коли вона видана особі, яка не досягла тринадцяти років, право забрати карту має її законний представник або посадова особа з питань пробації.

Слід підкреслити, що дозвіл на тимчасове проживання дає право іноземцю працювати без необхідності мати будь-який інший документ.

додати коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Статті в цій категорії