Польський ринок праці для іноземців розвивається дуже динамічно. Причиною такого стану справ є дуже низький рівень безробіття серед поляків, небажання займатися певними видами діяльності, а також більша гнучкість та лібералізація норм, що регулюють правила найму іноземців.

Який порядок отримання дозволів на роботу для іноземців, які закони регулюють ці питання та які категорії іноземців можуть їх отримати? Відповіді на ці питання ви можете знайти в цій статті.

Коли потрібен дозвіл на роботу для іноземця і хто його видає?

Питання, пов’язані з працевлаштуванням іноземців регулює закон від 20 квітня 2004 р. про промоцію працевлаштування та установи ринку праці (журн.зак.з 2020р. п.1409 з под.змінами). Відповідно до ст.87 з.1 п.12 – іноземець, який є громадянином країни, яка не належить до Європейського Союзу або Європейського економічного простору, має право працювати на території Республіки Польща, якщо він має дозвіл на роботу та діючий дозвіл на проживання в Польщі, який включає візу або дозвіл на тимчасове проживання, який надає право на виконання роботи. Не поширюється це на візу видану в туристичних цілях.

Таким чином, громадяни країн з-поза меж Європейського Союзу або Європейського економічного простору, які мають намір працювати на території Польщі, як правило, повинні мати дозвіл на роботу, виданий місцевим компетентним воєводою.

Дозвіл на роботу необхідний, якщо іноземець:

1) виконує роботу на території Республіки Польща на підставі угоди з суб'єктом, зареєстрований офіс або місце проживання якого, або філія, відділ або інша форма організованої діяльності знаходиться в Польщі,

2) проживає на території Республіки Польща протягом періоду, що перевищує загалом 6 місяців протягом наступних 12 місяців, у зв'язку з виконанням функцій в правлінні юридичної особи, внесеної до реєстру підприємців або є компанією з обмеженою відповідальністю в організації або у зв’язку із веденням справ командитного товариства або командитно-акціонерного товариства в якості генерального партнера, або у зв’язку із наданням йому довіреності. У цих випадках, право розглядати заяву має воєвода компетентний за місцем проживання або місцем реєстрації суб’єкта, який доручає виконання роботи іноземцю,

3) виконує роботу для іноземного роботодавця і направлений на територію Республіки Польща до філії чи установи іноземного суб’єкта господарювання або пов’язаного суб’єкта господарювання на термін понад 30 днів у календарному році,

відповідно до Закону про податок на доходи від фізичних осіб із іноземним роботодавцем. Заява подається до воєводи за місцем перебування суб'єкта господарювання, до якого направлено іноземця.

4) виконує роботу для іноземного роботодавця, який не має філії, підприємства або іншої форми організованої діяльності на території Польщі та буде направлений на територію Польщі з метою реалізації послуги тимчасового та нерегулярного характеру(експортна послуга). У цьому випадку заява подається до воєводи за місцем проживання або місцем реєстрації суб’єкта, для якого надається послуга, а якщо цей суб’єкт має місце проживання або місце реєстрації за кордоном – за основним місцем роботи іноземця на території Республіки Польща.

5) виконує роботу для іноземного роботодавця і направляється на територію Республіки Польща на період, що перевищує 30 днів протягом наступних 6 місяців з іншою метою, ніж вказано в попередніх пунктах 2-4. Заява подається до воєводи за основним місцем праці іноземця на території Польщі.

Як правило, якщо специфіка роботи, яку виконує іноземець, не дозволяє вказати основне місце її виконання, дозвіл видається Мазовецьким воєводою.

Процедура видачі дозволу на роботу для іноземця

Дозвіл на роботу видається на прохання суб'єкта, який доручає виконання робіт іноземцю, тобто роботодавцю. Відповідно до чинних норм в цій сфері, повинен він включати:

1) інформацію про організацію, яка доручає виконання робіт іноземцю, або відповідно про роботодавця-користувача або організацію, до якої працівник делегований, а саме:

a) назву або ім’я та прізвище

b) адресу постійного місця проживання або зареєстрованого офісу

c) номер телефону та номер факсу, або службову електронну адресу

d) найменування реєстру, компетентного до ведення підприємницької або статутної діяльність, та номер запису в реєстрі – у випадку суб’єкта господарювання, що здійснює господарську чи статутну діяльність, або найменування, серію, номер, дату видачі та термін дії посвідчення особи та найменування органу, який видав цей документ – у випадку, якщо фізична особа не веде підприємницької діяльності,

e) ідентифікаційні номери NIP та REGON – у випадку суб’єкта господарювання, що здійснює підприємницьку діяльність, або номер PESEL – у випадку фізичної особи

f) номер запису в реєстрі суб’єктів, які ведуть агентства з працевлаштування – у випадку, якщо суб’єктом господарювання, який доручає виконання роботи іноземцю є агентство з працевлаштування ,що надає послуги з тимчасової роботи,

g) PKD та опис діяльності, пов’язаної з заявою на отримання дозволу на роботу для іноземця,

h) кількість людей, які виконують роботу на користь організації, яка доручає роботу іноземцю, включаючи людей, працевлаштованих у цій організації,

i) необхідну заяву, складену під страхом кримінальної відповідальності, на наявність обставин про які йде мова в ст.88j з.1 п.3-7 Закону про промоцію працевлаштування та установи ринку праці.

 

2) особисті дані іноземця:

а) ім’я та прізвище

b) стать

c) дата народження

d) громадянство

e) назва, серія, номер, дата видачі та термін дії проїзного документа

 

3) інформація про роботу запропоновану іноземцю:

а) датований період або періоди роботи

b) посада або вид роботи

c) місце виконання роботи

d) правова основа для виконання роботи

e)  робочий час або кількість робочих годин на тиждень або місяць

f) розмір винагороди, визначений погодинною або місячною ставкою

g) обсяг основних обов'язків, пов'язаних з дорученною роботою

Слід пам’ятати: якщо іноземець буде виконувати роботу терміном менше місяця, у заяві про дозвіл на роботу необхідно вказати очікувану кількість робочих годин та винагороду за весь період роботи.

До заяви повинні додаватися документи, які необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві та обставин, що виправдовують видачу такого дозволу на роботу.

Види дозволів на роботу для іноземців

Дані питання регулює розпорядження Міністра сім'ї, праці та соціальної політики від 7 грудня 2017 р. у справах видачі дозволу на роботу для іноземця та внесення заяв про доручення роботи іноземцю до реєстру.

Підприємець, який бажає працевлаштувати іноземця, повинен насамперед отримати дозвіл на роботу типу А або В.

Тип А стосується іноземця, який виконує роботу на підставі умови з суб’єктом зареєстрований офіс або місце проживання якого, або філія, відділ або інша форма організованої діяльності знаходиться в Польщі. Тип В стосується іноземця, який проживає на території Республіки Польща протягом періоду, що перевищує загалом 6 місяців протягом наступних 12 місяців, у зв'язку з виконанням функцій в правлінні юридичної особи, внесеної до реєстру підприємців або є компанією з обмеженою відповідальністю в організації або у зв’язку із веденням справ командитного товариства або командитно-акціонерного товариства в якості генерального партнера, або у зв’язку із наданням йому довіреності.

Дозвіл на роботу тип А видається на термін не більше 3 років, тип В може бути виданий терміном на 3 роки, за винятком випадків, коли в юридичній особі працює понад 25 осіб, у цьому випадку дозвіл може бути виданий на термін не більше 5 років.

Обидва типи дозволів можуть бути продовжені, але заява з цього приводу повинна подаватися не раніше ніж за 90 і не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії дозволу.

Правова форма дозволів на роботу для іноземців та процедура оскарження

Дозвіл видається у формі адміністративного рішення, оскарження якого можна подати до Міністра сім’ї, праці та соціальної політики. Подається оскарження за посередництвом воєводи, який видав рішення, протягом 14 днів з дня його отримання.

Підстави для отримання негативного рішення про надання дозволу на роботу для іноземців

Воєвода може відмовити у видачі дозволу на роботу, якщо:

1) заява містить неправдиві дані або неправдиву інформацію

2) використано фальшиві документи

3) засвідчено неправду або приховано правду

4) не було дотримано умов, необхідних для його отримання

5) заявник був покараний за вчинення злочину стосовно прав осіб, які виконують роботу, за злочин пов’язаний з торгівлею людьми, за злочин пов’язаний з достовірністю документів

під час процедури отримання дозволу на роботу або є організацією, якою керує або контролює така особа

6) заявника визнано винним у правопорушенні, пов’язаному з незаконним працевлаштуванням іноземців, або на протязі 2 років після визнання його винним у дорученні нелегальної роботи іноземцю його знову визнано винним у тому самому діянні

7) заявник не виконав зобов’язань, пов’язаних із поданням заяви на отримання дозволу на роботу для іноземця та працевлаштуванням іноземця

8) особисті дані іноземця внесено до списку іноземців, перебування яких у Польщі є небажаним

9) іноземець не відповідає кваліфікаційним вимогам та іншим умовам у разі наміру довірити роботу іноземцю за регульованою професією

10) іноземець, у зв’язку з процедурою отримання дозволу на роботу, був покараний за дії, внаслідок яких відмовляється у дозволі

Воєвода може також видати негативне рішення у справі отримання дозволу на роботу для іноземця, якщо з обставин справи випливає, що дозвіл буде використаний  іноземцем з іншою метою, ніж виконання роботи для даного суб'єкта господарювання, або суб'єкт господарювання не виконує зобов'язань, пов'язаних з веденням бізнесу або дорученням роботи іншим особам.

Ми дбаємо про вашу конфіденційність! Веб-сайт www.karta-pobytu.pl використовує файли cookie, щоб користуватися веб-сайтом, будь ласка, прийміть нашу Політику конфіденційності