Регламент

Регламент надання послуг компанією Центр обслуговування іноземців  Karta-pobytu.pl

§ 1 Ідентифікація організації, яка керує веб -сайтом 

Онлайн-службою юридичних консультацій www.karta-pobytu.pl керує Тетяна Костира, яка  керує компанією під назвою Vakancja Tetiana Kostyra з зареєстрованим офісом у Варшаві, вул. Пулавська 14, Варшава.

§ 2 Загальні положення  

Цей Регламент регулює: 

a. Види та обсяг послуг, що надаються в електронному вигляді 

b. Умови надання електронних послуг 

c. Умови укладення та розірвання договору про надання електронних послуг

 d. процедуру оскарження

Постачальник послуг – Тетяна Костира, яка керує компанією під назвою Vakancja Tetiana Kostyra, яка надає  Отримувачам  послуг  доступ до інформації та послуг 

 Отримувач послуг – фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка використовує замовлену послугу, надану в електронному вигляді.  

Веб-сайт – онлайн-сервіс юридичних консультацій доступний за адресою www.karta-pobytu.pl 

Послуги – послуги, що надаються в електронному вигляді за допомогою онлайн-сервісу юридичних консультацій 

Радник – особа з вищою юридичною освітою, яка співпрацює з Сервісом, надає консультації 

Консультації – платні послуги, які надає Vakancja Tetiana Kostyra

§ 3 Послуги сайту

1. Послуги включають усі послуги, пов’язані з функціонуванням  веб-сайту, зокрема: можливість використання  Отримувачем  послуг  контенту, розміщеного на  веб-сайті,  підготовка документів, що містять  юридичні поради, підготовка юридичних висновків, складання судових позовів , судових листів, заяв та інших документів, складання договорів, а також будь-яких інших волевиявлень, досудове та судове представництво

2.Постачальник послуг залишає за собою право розміщувати рекламний контент у формах, що використовуються в Інтернеті. Постачальник послуг не несе відповідальності за рекламний вміст, розміщений на веб-сайті, і за претензії третіх сторін, що випливають з цього

§ 4 Умови обслуговування

1.Умовою використання  Отримувачем послуг  юридичних порад  є ознайомлення та згода з Регламентом

2.Отримувач послуг підтверджує, що ознайомився з Регламентом і приймає його положення

3.Постачальник послуг  надає клієнтам можливість пошуку, відкритття та фіксування Регламенту безкоштовно в будь-який час

4. Клієнту заборонено надавати будь-який незаконний контент

5. Отримувач послуг  погоджується, щоб Постачальник послуг зберігав на своєму комп’ютері невеликі текстові файли (так звані cookies), необхідні для належного надання послуг  Постачальником послуг. Ці файли не збирають персональні дані Отримувача послуг, не змінюють конфігурацію його комп’ютера, не використовуються для встановлення чи видалення будь-яких комп’ютерних програм, вірусів чи троянів, не втручаються в цілісність системи або даних Отримувача послуг, не обробляються  іншими веб-сайтами та можуть бути видалені в будь який час Отримувачем послуг .

§ 5 Технічні умови використання Сайту

1.Для користування веб-сайтом необхідні: доступ до інтернету, правильно налаштований веб-браузер з підтримкою файлів cookie, активний і правильно налаштований обліковий запис електронної пошти

2.Постачальник послуг не несе відповідальності за збитки, спричинені недотриманням вищезазначених технічних вимог, необхідних для співпраці з онлайн-службою, яку він використовує.

3.Постачальник послуг не несе відповідальності за збитки, заподіяні через перерву в доступі Отримувачем послуг до веб-сайту, зокрема спричинену: форс-мажорними обставинами, неправильною роботою або збоями, включаючи збої  інтернет-провайдерів,  технічні несправності апаратури  або програмного забезпечення  клієнтів  і недотримання Регламенту клієнтами

§ 6 Авторські права власності

1.Авторські права власності на будь-який вміст, розміщений на веб-сайті, належать  Постачальнику послуг

2.Контент, розміщений на веб-сайті, захищений на основі Закону про авторське право та суміжні права від 4 лютого 1994 року (тобто: Законодавчий журнал 2006, № 90, пункт 631, зі змінами).

3.Вміст веб-сайту не можна відтворювати та поширювати повністю або частково, у будь-якій формі та будь-якими засобами без письмової згоди Постачальника послуг.

§ 7 Обробка персональних даних

1.Отримувач послуг погоджується на обробку  Постачальником послуг персональних даних, надісланих разом із замовленням. Постачальник послуг заявляє, що зібрані дані збираються лише для цілей, необхідних для виконання замовлення  і що вони не будуть доступні третім особам (відповідно до Закону від 29 серпня 1997 року про захист персональних даних, журнал Закони 2002 р. № 101, п. 926 зі змінами). Надання даних користувачем є добровільним.

2.Надання даних Отримувачем  послуг розглядається як підписка на інформаційну розсилку Постачальника послуг.

§ 8 Угода про надання консультацій

1.Постачальник послуг надає консультації  Отримувачу послуг на підставі Договору про консультування, на підставі якого Постачальник послуг зобов’язується надати Отримувачу послуг консультації в електронному вигляді, на основі законодавства Польщі (якщо інше не домовлено із Замовником), відповідно до  поставлених ним питань.

2.Укладення договору на надання консультацій відбувається після сплати узгодженої винагороди на банківський рахунок Постачальника послуг.

§ 9 Оцінка

1.Щоб отримати  консультацію  Отримувач  послуг  описує свою юридичну проблему в полі «Опишіть свою проблему та поставте запитання» на веб-сайті www.karta-pobytu.pl, яку опрацьовує  та оцінює адміністратор  веб-сайту.  У полі «Опишіть свою проблему …» клієнт також вказує свою адресу електронної пошти, ім’я та прізвище та номер телефону.

2.Оцінка безкоштовна

3.У робочі дні з 9:00 до 17:00 Отримувач  послуг  отримує цінову пропозицію в  термін орієнтовно  до 2 годин з моменту опису  Отримувачем  юридичного питання.  У разі суботи та святкових днів зазначений період  становить до 12 годин.

4.Оцінка  враховує ступінь складності справи, а також завантаженість Радника з метою надання повної  та достовірної  поради

5.Постачальник послуг  залишає за собою право відмовитися від оцінки та надання консультації, про що Одержувач послуг буде проінформований протягом 24 годин з моменту подання запитання та з зазначенням  причини відмови в наданні послуги.

§ 10 Оплата послуг

1.Оплатити послугу можна традиційним або онлайн-переказом на вказаний банківський рахунок.

2.Оплату послуги також можна здійснити за допомогою додатків для прямих платежів, які співпрацюють з Постачальником послуг.

З. З Отримувача  послуг  стягується загальна вартість банківських операцій, пов’язаних з оплатою консультацій

4.Надання послуг  розпочинається  після надсилання підтвердження оплати на електронну адресу biuro@karta-pobytu.pl

§ 11 Виключення права на відмову

1.Здійснюючи оплату послуги   Отримувач послуг  погоджується розпочати надання послуг до закінчення десятиденного періоду з моменту укладення договору, тому Отримувач послуг не має права відмовитися від договору відповідно до ст. 10 Закону про захист  прав споживачів (Закон. вісник 2000 р., № 22, п. 271, зі змінами) 

§ 12 Рахунок-фактура з ПДВ

1.Клієнт, який бажає отримати рахунок-фактуру з ПДВ щодо виконання послуги, повинен повідомити про це Постачальника послуг  протягом 7 днів з дати надання послуг.

2.Рахунок-фактура видається замовнику без підпису  Постачальника послуг

3. Замовник погоджується на виставлення фактури  без його підпису 

4.Рахунок-фактура надсилається  Отримувачу послуг  на адресу електронної пошти  надану Отримувачем  послуг, за запитом  рахунок також надсилається поштою на адресу  надану Замовником  протягом 7 днів з дати отримання  запиту  Постачальником послуг.

5.Рахунок виставляється тільки протягом 7 днів з моменту зарахування оплати за послугу на рахунок Постачальника послуг . Після закінчення цього терміну Постачальник послуг  не зможе виставити рахунок-фактуру

§ 15 Надання консультацій

1.Постачальник послуг надає консультацію Отримувачу послуг протягом 24 годин після зарахування винагороди на рахунок Постачальника послуг. Якщо вищезазначений термін надання консультації закінчується у неробочий день або суботу, передбачене надання консультації може відбутися до 16 год. наступного робочого дня

2.Надання консультації полягає у відправленні тексту відповіді на запитання на вказану Замовником адресу електронної пошти або відправці цієї відповіді через панель Замовника.

3.Постачальник послуг може додавати інші документи до змісту поради, наприклад, рішення судів чи інших органів, якщо вони пов’язані зі змістом відповіді.

4.Термін, зазначений у п. 1.  може бути продовжено в обґрунтованих випадках.

5. У разі необхідності, коли для відповіді на поставлене запитання необхідно ознайомитися зі змістом документів, зокрема: договорів, витягів з реєстрів, земельних та іпотечних реєстрів, судових листів, рішень, ухвал, адміністративних рішень тощо,  Постачальник послуг  має право за допомогою  засобів електронного зв’язку  сконтактуватися з  Одержувачем послуг  для надання необхідних документів електронною поштою (сканів  документів)

6.У випадку, якщо обсяг юридичної послуги та ступінь складності проблеми, що потребує  вирішення, суттєво відрізняються від початкових домовленостей, зокрема від інформації наданої Отримувачем послуг,  Постачальник  послуг може запропонувати  збільшити вартість послуги  або продовжити термін виконання послуги.

7.У випадку, якщо Отримувач послуг не погоджується з умовами надання послуги зі змінами, внесеними згідно з попереднім пунктом, сплачена сума повертається в повному обсязі на рахунок Отримувача послуг.

8.Обсяг наданої консультації  визначається фактами  представленими  Отримувачем послуг  у запитанні

9.Постачальник послуг не несе відповідальності за зміст поради  наданої  на основі неповних або неточних фактів,які  надав Отримувач послуг , або неправильно сформульованої правової проблеми.

§ 17 Додаткові запитання

1.Отримувач  послуг має право поставити додаткові запитання протягом 90 днів з моменту відповіді на початкове запитання, якщо вони не виходять за межі початкового запитання та фактичного стану справ на дату первинного запитання.

2.За відповідь на додаткове питання додаткова винагорода не стягується

3.Якщо додаткове запитання виходить за межі початкового запитання,  Постачальник послуг інформує про це Отримувача послуг  та представляє  цінову пропозицію для відповіді на таке запитання.  Якщо Отримувач послуг зацікавлений у відповіді на додаткове запитання, не пов’язане з початковим запитанням, відповідь буде надана після того  як сума, зазначена в оцінці додаткового запитання  не пов’язаного з початковим запитанням, буде сплачена на рахунок  Постачальника послуг.

§ 18 Відмова надати консультацію

1.Постачальник послуг може відмовити в наданні консультації, якщо він вважає, що це порушує положення загальноприйнятого законодавства, принципи соціального співіснування або правила професійної етики, обов’язкові для нього,

2.Постачальник послуг може відмовити в наданні консультації, якщо жоден із консультантів не береться відповісти на запитання

3.У випадках, зазначених у п. 1 і 2,  Постачальник інформує Замовника про неможливість надання консультації  та негайно повертає винагороду  сплачену Отримувачем послуг.

§ 19 Згода на публікацію порад

1.Отримувач послуг погоджується на опублікування  на веб-сайті  як змісту  запитання, заданого Постачальнику  послуг, так і надану йому консультацію після попередніх змін, спрямованих на запобігання ідентифікації Отримувача послуг.

2.Отримувач  послуг може  не давати згоду на публікацію змісту поставленого запитання та відповіді, наданої йому шляхом чіткого застереження  надісланого разом із запитанням або пізніше, до моменту виконання  Умови  на таку електронну адресу: biuro@karta-pobytu.pl

§ 20 Процедура розгляду скарг

1.Будь-які скарги щодо використання веб-сайту слід надсилати електронною поштою на адресу biuro@karta-pobytu.pl

2.Скарга  повинна  містити: найменування замовника, номер замовлення,  опис обвинувачень,  що лежать в основі скарги.

3.Скарги розглядаються протягом 14 робочих днів

4. Нерозглянута  скарга у термін , визначений в п. 3 не означає, що скарга визнана Постачальником послуг

5.Відповідь на скаргу надсилається на адресу електронної пошти з якої надійшла скарга Постачальнику послуг.

6.Якщо скаржник не висунув жодних заперечень протягом 7 днів, вважається, що відповідь на скаргу прийнята.

7.Протягом 7 днів з моменту отримання відповіді на скаргу від Постачальника Послуг,   Отримувач послуг  вказує чи приймає пропозицію  Постачальника послуг 

§ 21 Обмеження відповідальності 

Відповідальність  Постачальника  послуг  перед  Отримувачем послуг, за умови, що збиток не є результатом  навмисної  неправомірної  поведінки  Постачальника послуг, обмежується  винагородою сплаченою  Отримувачем послуг  за консультацію в п’ятикратному розмірі

§ 22 Правове регулювання

У  справах не регульованих  Регламентом застосовуються  положення  чинного  польського законодавства, зокрема положення:

1.Закон від 23 квітня 1964 р. – Цивільний кодекс (Закон. вісник 1964 р., № 16, п. 93, зі змінами)

2.Закон від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Зак. вісник 2002 р., № 144, п. 1204, зі змінами)

3.Закон від 2 березня 2002 р. «Про захист деяких прав споживачів і про відповідальність за небезпечний продукт» (Закон. вісник 2002 р., № 22, ст. 271 із змінами)

4.Закон від 4 лютого 1994 р. «Про авторське право і суміжні права» (Закон. вісник 2006 р., № 90, ст. 631 із змінами)

§ 23 Прикінцеві положення

1.Положення набирає чинності з 15 листопада 2018 року.

2.Постачальник послуг може змінити правила в будь-який час

3.Отримувач  послуг  зобов’язаний дотримуватися положень  Регламенту з дати  коли  Отримувач  послуг надіслав  Постачальнику послуг  запитання.  Проте, якщо від  дати написання запитання  до дати здійснення  оплати  пройшло більше 14 днів, Отримувач  послуг  зобов’язаний дотримуватися положень Регламенту з  дня здійснення оплати.

Ми дбаємо про вашу конфіденційність! Веб-сайт www.karta-pobytu.pl використовує файли cookie, щоб користуватися веб-сайтом, будь ласка, прийміть нашу Політику конфіденційності