Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Uznanie za obywatela RP męża

Potrzebuję porady prawnej w sprawie otrzymania obywatelstwa polskiego przez mojego męża. Na dzień dzisiejszy mąż ma już prawo stałego pobytu. W związku małżeńskim jesteśmy od 5 lat. Pytania jakie mamy to:
  1. kiedy mąż może się starać o obywatelstwo
  2. czy są ograniczenia czasowe w ubieganiu się o obywatelstwo (np. czy jest to np. pół roku od spełnienia warunków pobytowych, a jeśli jest to pół roku i nie uda się otrzymać obywatelstwa, to czy jest jeszcze szansa na otrzymanie go w przyszłości?)
  3. wymagany jest certyfikat znajomości języka polskiego?
  4. ile czasu trwa rozpatrzenie złożonego wniosku i czy po odmowie można spróbować ponownie i kiedy można ponowić wniosek?
  5. czy złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa przez prezydenta może dać pozytywny rezultat, jeśli mąż nie ma żadnych szczególnych zasług, niczym szczególnym się nie wykazał w trakcie swojego pobytu w Polsce (wiem, że we wniosku jest punkt dotyczący takich sytuacji)
Jak wynika z przesłanych dokumentów Pani mąż uzyskał zezwolenie na pobyt stały 27 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.
 
Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.
 
Mając na uwadze powyższe uregulowania Pani mąż może najwcześniej złożyć wniosek o uznanie go za obywatela Polski w dniu 28 kwietnia 2020 roku. Wniosek może być złożony w dowolnym momencie po upływie ww. terminu.
 
Należy zaznaczyć, iż Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 i 1669), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 
W przypadku wydania decyzji odmownej w przypadku zmiany okoliczności, która była podstawą odmowy uznania z obywatela polskiego można w przyszłości złożyć ponownie wniosek do wojewody. W omawianej sprawie jeżeli mąż będzie posiadał certyfikat znajomości języka polskiego to powinien otrzymać decyzję zgodną z złożonym wnioskiem.
 
W chwili obecnej nie zalecam składania wniosku do Prezydenta RP. Rozpoznanie wniosku trwa stosunkowo długo i co najmniej od kilku lat nie spotkałem się z sytuacją aby Prezydent RP przychylił się do złożonego przez Cudzoziemca wniosku.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług