Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Anulowanie zakazu ponownego wjazdu do Polski

Czy jeżeli obcokrajowiec, który starał się o pobyt tymczasowy i pozwolenie na pracę - nie otrzymał zgody od Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, zostanie miło wszystko na terenie RP nielegalnie. Po czasie wróci do kraju pochodzenia – Brazylii i tam weźmie ślub z obywatelka Polski. Czy mimo, iż nie powinien udać się do Europy przez 5 lat - zostanie to anulowane ze względu na żonę? Przesyłam Państwu skan decyzji, doręczonej w dniu 1 grudnia 2016 roku.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż przesłana decyzja nie jest decyzją Urzędu Do Spraw Cudzoziemców a Wojewody Mazowieckiego. Jest to o tyle istotne, iż Wojewoda Mazowiecki jest organem pierwszej instancji, który rozpatruje wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.
 
Od przedmiotowej decyzji Cudzoziemiec może wnieść odwołanie w terminie 14 dni do Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. W odwołaniu należy przytoczyć zarzuty naruszenia przepisów postępowania administracyjnego oraz wnieść o przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego w którym Pani partner wykaże, iż spełnia wskazane w Ustawie o cudzoziemcach przesłanki do udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy.
 
Skoro decyzja została doręczona w dniu 1 grudnia 2016 roku to najpóźniej dzisiaj tj. 15 grudnia 2016 roku należy wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji aby pobyt Pani partnera pozostał legalny.
 
Natomiast wydanie decyzji negatywnej nie powoduje automatycznie wydania decyzji nakazującej opuszczenie kraju. Jeżeli Pani partner pozostanie nielegalnie w Polsce to z pewnością w przyszłości taka decyzja zostanie wydana z wskazaniem terminu na dobrowolne opuszczenie Polski.
 
Jeżeli termin ten zostanie zachowany to Pani partner będzie mógł wnieść o cofnięcie zakazu ponownego wjazdu. Zgodnie bowiem z art. 320 Ustawy o cudzoziemcach organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że m.in., że wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności, zwłaszcza ze względów humanitarnych.
 
W mojej ocenie jednak warto wnieść odwołania od decyzji i nie dopuścić do sytuacji w której pobyt Pani partnera stanie się nielegalny. Poprowadzenie sprawy można zlecić naszej Kancelarii – koszt 3000 zł. Połowa płatna z góry i połowa po pomyślnym załatwieniu sprawy.

Dodaj komentarz

2018-09-28 18:20
Peternapisał(a):
It states "the alien shall prove linguistic skill by the official certificate regulated in Article 11a of the Law of 7 October 1999 r. on the Polish Language (OJ No. 90, item. 999, as amended)". My question; is A1 Polish certificate accepted for this requirement?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług